Debatt:

Medlemsmøte eller ekskludering?

Å bruke Skype som redskap for partistandpunkt, mener debattforfatter Harald Kristiansen kan være svært problematisk.

Varaordfører Marlene Bråthen (Sp)  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Grundighet sies å være en dyd. Men dessverre når grundigheten blir en avhengig mani faller aktelsen.

Finnheia er et av de beste eksempler på grundighet, eller mangel på sådan, hvor debattens seriøse mål er tapt til fordel for løse skildringer framført av friluftsfolk.

Grundigheten, eller det motsatte, har rammet Senterpartiet – som i ny forkledning kaster seg inn i debatten, og bruker Skype som redskap for partiets standpunkt. Dessverre er medlemmer uten PC, og tilgang på eller kunnskap om den nye teleforbindelsen, glemt og uforvarende ekskludert fra møtet.

Senterpartiet er som våre andre politiske partier opptatt av demokrati og likebehandling, spesielt av egne medlemmer, trodde vi. I denne saken har partiet oversett problemet mange, spesielt eldre har i omgangen med den nye teknologien. Hvor mange av medlemmene var ute av stand til deltakelse?

Senterpartiets bystyrerepresentanter bør vurdere møtevedtaket, som på denne måten har ekskludert medlemmer til å si sin mening. Et parti med seks bystyrerepresentanter bør ha et flertall langt større enn den lille gruppen som var i besittelse av og behersket den nye teknologien.

Varaordfører Malene Bråten og hennes partifeller i bystyret kan ennå rette opp respekten for partiets medlemmer. Det gjør de aller best med å vurdere om de skal se bort fra en parodi av et kupplignende partimøte som ekskluderte medlemmer av forannevnte grunner.

Til den vurderingen trenges forståelse og respekt for partiets bystyremedlemmer, som er valgt for å utøve sitt verv etter sin egen overbevisning, når fornuftige løsninger mangler. Vi forventer at Senterpartiets medlemmer har forståelse for det dilemma en parodi av et medlemsmøte har brakt partiets folkevalgte opp i.