Tromsø kommune trenger mye mer enn bare en alpinpark

Tromsøs innbyggere fortjener at barna deres har en god og moderne skole og barnehager med all nødvendig infrastruktur, skriver Reinaldo Montalvao.

Illustrasjon: Arctic Center AS 

meninger

En god politiker må ha en kunnskap om hva folket trenger, og denne kunnskapen må alltid vokse, til fordel for folket. En god leder er ikke en som foreslår utallige prosjekter, men en som vet å fokusere på det som er nødvendig for samfunnet som helhet.

Men hva trenger innbyggerne i Tromsø?

Infrastruktur i de fleste forskjellige sektorene og segmentene i kommunen vår. Tromsø kommune må prioritere hva som virkelig er viktig for innbyggerne. Innbyggerne i Tromsø fortjener mye mer enn bare en alpinpark. Våre innbyggere fortjener at barna deres har en god og moderne skole og barnehager med all nødvendig infrastruktur.

Vi vil ikke ha skoler der studentene er kalde på grunn av manglende vedlikehold. Mye mindre ønsker foreldre å se barna bruke utilstrekkelige strukturer som ikke bidrar til god læring.

Innbyggerne i Tromsø ønsker at alle pasienter i sykehjem blir verdsatt, siden alle disse pasientene allerede har bidratt mye (arbeid og skatt) til utviklingen av byen vår.

Vi håper at sykehus og sykehjem har den beste infrastrukturen med det mest moderne utstyret for å ta vare på innbyggernes liv.

En stor del av befolkningen vår drømmer fortsatt om å ha sitt eget hjem.

Vi ønsker ikke lover eller bestemmelser som forhindrer for eksempel at det ikke bygges flere hus eller leiligheter i visse bydeler i vår kommune.

Vi ønsker at pengene som i dag betales i husleie og hjelper noen få, skal rettes mot kjøp av selve boligen.

Bygging av nye hus og leiligheter vil helt sikkert skape arbeidsplasser og inntekter.

Innbyggerne i Tromsø ønsker å bevege seg raskere og tryggere.

Dette betyr at folk ønsker ikke å miste timer med fritid med familiene sine i trafikken fordi det bare er en bru som kobler en del av byen til en annen.

Vi ønsker offentlig transport som tilfredsstiller behovene til de som bor i byen, men også de som bor i distriktene, slik at alle innbyggere har samme mulighet og tilgjengelighet på offentlig transport.

Vi ønsker ikke smale, humpete veier og gater, som setter liv i fare for fotgjengere, syklister og sjåfører. Disse veiene bidrar til økningen i ulykker.

Vi borgere trenger å forstå vår rolle i samfunnet. Vi må samhandle med våre representanter, søke informasjon, kreve løsninger på sosiale problemer. Politikerens rolle er å være en representant for samfunnet.

Ja, vi vil ha infrastruktur i de fleste forskjellige sektorer og segmenter i kommunen vår.

Opprettelse av infrastruktur skaper arbeidsplasser og inntekter.

Hovedtrekket som gjør en innbygger til en god politiker, er hans evne til å sette samfunnsinteressen over sine egne interesser.