«Gamle løsninger fra Høyre»

MDG-lederen mener det er skuffende at Høyre ønsker å forlenge rullebanen på flyplassen.

MDG-LEDER: Jonas Nilsen er leder i MDG Tromsø.  Foto: MDG

meninger

Albert Einstein skal ha sagt at vi ikke kan løse våre problemer med den samme tenkningen som skapte dem. Allikevel er det akkurat det Sebastian Henriksen og Tromsø Høyre foreslår når de vil “gire opp kampen for ny flyplass” i møte med koronakrisen.

“Ny flyplass” er en saus av ulike saker. Noen av dem har også vi i MDG stemt for, blant annet ny terminal. Dette har vi gjort fordi vi vet at for mange i Norge, og spesielt her i nord, er fly nødvendig kollektivtransport. Da er en god og moderne terminal viktig. Der vi imidlertid skiller lag med Høyre, er i synet på forlengelse av rullebanen.


Bred støtte til forlengelse av flystripa på Langnes

Miljøpartiet de Grønne var de eneste som protesterte mot å jobbe for en forlengelse av flystripa på Tromsø lufthavn.


Forlengelsen skal hovedsakelig legge til rette for større fly og flere turister til Tromsø. At dette er Høyres svar på koronakrisen, er ikke overraskende, men likevel skuffende. Fordi situasjonen vi nå står midt i, viser oss at det verken er forutsigbart eller bærekraftig å bygge Tromsø på masseturisme.

Men kan det ikke innvendes at turistene vil vende tilbake? Det vonde, men ærlige svaret er at ingen vet. Kanskje gjør de det, men det er like sannsynlig at erfaringene med korona vil føre til at mange reiser annerledes enn før. I tillegg kommer klimahensyn og internasjonale avtaler som på sikt vil måtte føre til mindre forurensende reiser. I møte med alt dette er utbygging av rullebanen en lite treffsikker løsning.

Koronakrisen er en mulighet til å stanse litt opp og tenke oss om. Vurdere de mulighetene vi har og stake ut en bærekraftig kurs for fremtiden. Da mener vi at det er på tide å legge utvidelsen av rullebanen i skuffen og heller ta ut noen av de andre prosjektene vi har liggende. Prosjekter som kan gi sårt tiltrengt aktivitet, arbeidsplasser og en mer attraktiv kommune.

La oss derfor få samferdselsministeren til å børste støvet av Tenk Tromsø. En kraftig satsing på kollektiv, sykkel og gange vil gi mye aktivitet og arbeidsplasser, samtidig som vi skaper en by som vil være mer innbydende for både fastboende og tilreisende. Dersom turistene etter hvert kommer tilbake, tør jeg til og med påstå at gode muligheter for å gå, sykle og ta kollektiv vil kunne være viktigere for deres opplevelse av Tromsø som reisemål, enn lengre rullebane.


Bred støtte til forlengelse av flystripa på Langnes

Miljøpartiet de Grønne var de eneste som protesterte mot å jobbe for en forlengelse av flystripa på Tromsø lufthavn.


Det andre prosjektet som kan gi aktivitet, arbeidsplasser og nye muligheter, er Nord-Norgebanen. Den vil i tillegg kunne bidra til en mer bærekraftig form for turisme, spesielt når mye nå tyder på at vi i større grad må venne oss til å feriere i eget land. Vesentlig er den også for sjømateksporten, ei næring som er forutsigbar på en helt annen måte enn masseturismen. Pandemi eller ikke – folk må ha mat.

Felles for disse prosjektene, er at regjeringen fungerer som en propp i systemet og blokkerer begge to. Utfordringen min til Tromsø Høyre og Henriksen er dermed å gi slipp på gamle løsninger. Sett heller kreftene inn på å få med dere partifellene i regjeringen på å realisere prosjektene som kan gi en bærekraftig og forutsigbar fremtid for Tromsø. Det er det som trengs nå.