Å stå sammen når det stormer

Mari-Ann Benonisen sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Hun mener Arctic Center-saken er den mest krevende de, som folkevalgte, har behandlet.

I STORMEN: Mari-Ann Benonisen representerer Arbeiderpartiet i kommunestyret.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Siden fredag i forrige uke har Tromsø Arbeiderparti sin kommunestyregruppe stått i en politisk storm. Saken om Arctic Senter har skapt steile fronter, ikke minst fordi den har i seg opptil flere interessekonflikter. Ingen av oss hadde likevel tenkt at det skulle ta sånn av.

Gjennom hele uka og frem til i dag har vi som partigruppe diskutert. Noen har grått, vi har chattet, vi har flirt, vi har motivert og støttet hverandre. Vi har klart «å stå han av» - sammen.


Slik mener Heitmann at Ap kunne håndtert Arctic Center-saken bedre

Ap burde ha forankret beslutninga om Arctic Center i partiet bedre og tidligere, mener Ap-gruppeleder Jarle Heitmann.


Som folkevalgte vet vi at noen saker vil være spesielt vanskelige. Denne saken har vært en sånn sak - faktisk den mest krevende saken vi som folkevalgte har behandlet. For det finnes både gode og dårlige argumenter i saken, det ser vi alle. Hver av sidene har stått på sitt og proklamert «æ har rett». Til slutt var det vektingen av de positive og negative aspektene i saken som førte frem til vårt endelig standpunkt. Det står vi for, alle syv.

Vi har stor forståelse for at folk har ulike meninger. Vi respekterer argumenter både for og imot. Men vi vil som enkeltmennesker og partigruppe også bli møtt med respekt. Og vi må spørre; hvor mye skal en folkevalgt tåle? Det har vært personhets og stygge meldinger. Vi er blitt kalt med navn jeg helst ikke vil nevne her. Vi har også sett partimedlemmer gå offentlig ut å si at de har meldt seg ut av partiet. Samtidig er det gledelig å se at vi har fått flere nye medlemmer.


Inge Takøy (Ap) stemte mot resten av partiet: – Jeg tror ikke det er over for Arctic Center

Inge Takøy var den eneste av Arbeiderpartiets åtte representanter som stemte for Arctic Center.


Folk endrer seg i løpet av livet. Ulike verdier får større eller mindre betydning. Sånn er det også i politikken. Vi vet at verdidebatter om eldreomsorg og kutt i helse og omsorgssektoren skaper mye debatt. Sentralisering og distriktspolitikk er områder det også er store diskusjoner rundt. Politiske partier mister og får nye medlemmer ut ifra interesse, ståsted og lokale og nasjonale strømninger. Som partigruppe må vi likevel stole på de prosessene vi har og sikre at de er forankret i våre verdier og vår politikk - og det må vi gjøre sammen.

Vår egen ordfører har vært inhabil i saken. Han er vår ordfører og vår partivenn, som vi alle har stor respekt for. Han er en av oss, og vi er stolte over at han er vår ordfører. Derfor blir det ekstra vanskelig når det nettopp er han som er part i saken. Vi har likevel behandlet saken som en «vanlig» sak, i en grundig og åpen prosess. Det har vært vanskelig og særdeles krevende. Alle har nok tenkt på hva vår ordfører vil mene om oss som enkeltpersoner og som partigruppe, etter at saken er avsluttet.

En ting vet vi; at politikk handler om så uendelig mye mer enn en reguleringssak som denne. Derfor ser jeg frem til nye og spennende politiske diskusjoner og et fruktbart samarbeid i kommunestyret - til beste for hele kommunen vår.