E8: «Spørsmål til Statens vegvesen og nye veier AS»

De to Høyre-politikerne har flere spørsmål de ønsker at Statens vegvesen skal svare på angående E8.

KANSKJE FERDIG 2025: Ny E8 gjennom Ramfjord skal gå på vestsiden av fjorden, har Samferdselsdepartementet bestemt. Ill: Statens vegvesen 

meninger

I de siste ukene har det vært en mengde innlegg i byens aviser om E8 i Ramfjorden når det gjelder om nyveien skal legges på vestre eller østre side av fjorden. I den siste tiden har diskusjonen i hovedsak dreid seg om kostnadene for de to ulike alternativene: Vestre side med bru over fjorden og vei fram til Laukslett og østre side med en sving bak bebyggelsen Nordbotn fram til Laukslett.

I Nordlys 15.04 opplyser Jøran Heimdal, prosjektleder i Statens vegvesen for E8 i Ramfjorden, om at Statens vegvesen og Nye Veier AS har beregnet kostnaden for det østre alternativet til 2.33 milliarder kroner mens styringsmålet for vestre alternativ er 1.89 milliarder. Det vil si at Statens vegvesen og Nye Veier AS mener at nyveien fra Sørbotn på vestsiden med bru over fjorden og vei fram til Laukslett kan realiseres for denne summen.


Reguleringsplanen for E8 klar - legges ut til offentlig høring

Den endelige versjonen av ny reguleringsplan for E8 gjennom Ramfjorden er nå klar, og den legges nå ut til offentlig høring til i sommer.


Da den nye veien skal være innfartsvei til Tromsø i flere tiår fremover, mener vi at det blir for snevert å bare ha disse to alternativene å velge mellom.

E8 fra Laukslett til Tromsdalen har for dårlig kapasitet for dagens trafikk og har en lavere standard enn E8 gjennom Lavangsdalen. Tromsøbrua er også i ferd med å få større trafikk enn den kan ta unna. Vi mener derfor at en fullverdig E8 må oppgraderes ikke bare fra Laukslett til Tromsdalen, men videre gjennom Tromsdalen til Tromsøysundtunnelen.


Denne sommerfjøsen kan endre planene for nye E8

Den nye E8 på vestsida av Ramfjorden vil gå rett gjennom sommerfjøsen til Arild Karlsen (73). Det nekter han å godta.


Dermed oppstår det et tredje alternativ for E8 i Ramfjorden: Ny vei på østsiden og videre over Ramfjordmoen med tunnel gjennom fjellet til Tromsdalen med utløp noen hundre meter sør for tunnelåpningen til Tromsøysundtunnelen. Dette alternativet vil også være bedre for en tilknytning til E8 for fylkesveien nordfra når Ullsfjorden blir fergefri.

Vi tillater oss derfor å stille følgende spørsmål til Statens vegvesen og Nye Veier AS:

  • Finnes det noen planer eller beregninger for hva en oppgradering av E8 fra Laukslett til Tromsdalen eller til Tromsøysundtunnelen vil koste?
  • Finnes det noen planer eller beregninger for hva en vei på østsiden og videre over Ramfjordmoen med tunnel til Tromsdalen vil koste?
  • Dersom det ikke finnes økonomiske beregninger for disse alternativene, burde da ikke slike beregninger være utført for å finne ut om vestre eller østre vei gjennom Ramfjorden vil gi den beste og rimeligste løsningen for en ny innfartsvei til Tromsø?