E8-saken i stortingsvalget 2021 og kommunevalget 2023?

Styret i Tindtunnelen mener partiene i kommunestyret bør våkne opp når det kommer til E8-saken.

KOMMUNESTYRET: Bildet av Tromsø kommunestyre tatt i en annen sammenheng.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Noen lokale politiske partier med Vegvesenet har håpet at E8-saken skulle være ferdig og presset igjennom før neste valg. Nå har et midlertidig, kortsynt flertall satset på en kortvarig forelskelse i vestre trase.

Dessverre har Vegvesenet forledet dem til en enda lengre forsinkelse for E8. Det vil straffe seg i de kommende valgene, hvis de IKKE kommer på bedre tanker nå i trasévalget. Husk at velgerflertallet har vært på parti med østre trase, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen (UFB) i over 9 år, fra kommunevalget 2011 og før.

I mars i år ble E8 behandlet i formannskapet, i utvalget for kommune- og byutvikling (KOBY) og i utvalget for klima, miljø og samferdsel. Flertallet aksepterte Vegvesenets ønske om å fremme ny reguleringsplan for vestre trase. Ikke nok med det, de stemte for at reguleringsplanen kan fremmes UTEN en sammenligning mellom østre og vestre trase. Det siste skjedde MOT Fylkesmannens skriftlige anbefaling, dvs. at flertallet valgte uvitenhet fremfor rasjonelt trasévalg.

Nå kom Vegvesenet med nytt reguleringsforslag i slutten av april. Da må partiene våkne opp og skjerpe sine posisjoner. Først blir det 6 ukers høringsrunde fram til 9. juni, deretter brutal, avvisende merknadsbehandling hos Vegvesenet og sandpåstrøing fra avd. for Byutvikling. De kommunale utvalgene skal behandle merknadene før kommunestyrets reguleringsbehandling 26. august.

Partienes foreløpige standpunkt

I formannskapet og de to utvalgene fikk de fleste partiene vist sin foreløpige posisjon. De er heldige som får sjansen til å skifte standpunkt i selve reguleringssaken.

Frp og NTB stemte for å avvise planen for vestre E8, beholde østre trase og jobbe videre med den. Dermed er de foreløpig de eneste partiene som stemmer for det som raskest kan gjennomføres, med korteste kjøreveier og best transportøkonomi. Vegvesenet hevder at vestre trase kan bygges «omtrent like raskt». En del av flertallet later som de tror på det.

Nærmest til NTB og Frp kommer Høyre. Deres representant erklærte seg inhabil og stilte uten vara i 2 av møtene, så ingen vet hva Høyre egentlig mener i E8-saken. I samferdselsutvalget stemte Høyres Rolleiv Lind sammen med det pregløse, enstemmige flertallet. I 2012 og 2015 var Høyre for østre trase, også i regjeringsvedtak.

Så har vi minipartiene Venstre, KrF og By & Land. De uttaler seg vekselvis for øst og vest, og stemmer av og til mot egne uttalelser, så de kan havne på begge sider. Bedre transportøkonomi kan gi opptil 3 stemmer for østre trase.

Aps forlovelse

Ap er dessverre havnet i en uoffisiell, uforløst forlovelse med Vegvesenet. Den har vart helt siden ordfører Arild Hausberg og Vegvesenets Naimak gikk sammen på bakrommet i 2004 og gjorde avtale om vestre E8-trase. Ap klarer ikke å løsrive seg, selv om fakta tilsier å velge østre trase med Tindtunnelen. Det kan gi kraftig ekstra hodepine for Ap i de kommende valgene.

Ap er dessverre like sterkt forlovet med Vegvesenet i andre samferdselssaker som Selnesbrua og bompengeregime i Tromsøs gater. E8-saken blir kanskje Aps siste mulighet til å oppnå troverdighet innen samferdsel hos velgerne i Tromsø. Foreløpig ligger de an til forlis, dessverre.

SVs partigruppe er delt mellom østre og vestre trase. Miljøhensyn, klimautslipp, veikjørelengder, transportøkonomi og raskest bygging favoriserer østre trase med Tindtunnelen. SV skal velge mellom saksfakta eller støtte til Aps ulykkelige forlovelse.

Rødt er i lignende posisjon som SV, men de vektlegger gjerne andre momenter. De kan være mer tiltalt av offentlige løsninger (Vegvesenet), men iblant er de gledelig faktaorientert og velger gode klima/miljøløsninger med positivt naturvern, som i dette tilfellet gir østre trase.

MDG og Sp på vippen?

Hvis Høyre velger riktig, slik de gjorde i 2012 og 2015, så kan MDG og/eller Sp komme på vippen og avgjøre E8-saken. Dette kan bli spennende! Transportøkonomi og mange års trafikkløsninger for Tromsø og Ramfjord vil bli avgjort i E8-saken og de 2 kommende valgene.

Begge de to partiene har en viss profil innen miljø, klima, naturvern mv. som favoriserer østre trase, mens samarbeid med Ap kan telle motsatt.

Kortere kjøreveier på østsida gir mindre miljøutslipp og bedre transportøkonomi. Vestsida medfører dårligere forhold for mange dyrearter, plantearter, nytt forurensningsområde både på land og sjø, landskapsrasering mv. Så det skal godt gjøres for noen «miljøpartier» å begrunne et valg av vestre trase, særlig med tapt troverdighet blant miljø-velgerne.

Positiv til Ullsfjordforbindelsen og positiv til vestre E8-trase?

Det er flere partier som hevder at de er positive til UFB, og likevel har stemt for vestre trase. Når de liker UFB, hvorfor stemmer de da for at samtlige UFB-brukere skal kjøre 5,5 km unødvendig ekstra for hver eneste tur, dvs. 11 km unødvendig lengre pr. reise? Er det bevisstløshet i praksis? Hvis alle UFB-tilhengere stemmer for østre trasévalg, så er saken i boks, og all vinglingen har vært unødvendig.

Østre trase, som fremdeles er gjeldende vedtatt trasévalg, kan da videreføres fra situasjonen med ferdig reguleringsplan i slutten av 2017. Med noen mindre justeringer av reguleringsplanen kan østre trase vedtas temmelig raskt. Men kommunestyrets flertall bør bringe noen andre enn Statens vegvesen inn i prosessen. De har ødelagt sin troverdighet og objektivitet for en del år inn i fremtiden.

Hvordan blir E8 forsinket av vestre trase?

Østre trase hadde ferdig reguleringsplan i slutten av 2017. Istedenfor å oppdatere den, så valgte Vegvesenet å presse fram en ny vurdering av vestre E8-trase.

Hittil er det gått over 2 år siden Vegvesenet koblet om fra østre til vestre trase, uten saklig grunn. Når denne saken er behandlet ferdig til høsten, inkludert Fylkesmannens klagebehandling, så har Vegvesenet forsinket med 3 år, foreløpig. I tillegg forsinket de over 4 år i perioden 2011–17.

Som nevnt har formannskapet ignorert Fylkesmannens innvending om at traseene bør sammenlignes i utredningen. Når Fylkesmannen skal foreta klagebehandling og lovlighetskontroll etter et vedtak til høsten, gjett hva som er sannsynlig resultat i klagebehandlingen? Det vil si at kommunen, E8 og Vegvesenet må tilbake til situasjonen før august 2019, da forslaget om traséskiftet kom, uten saklig grunnlag.

Hold fast ved østre trase.

Men de har egentlig god anledning til å holde fast på østre trase, uten negative konsekvenser.

Hvis flertallet fremdeles er på villspor, så får de prøve om igjen med samme planprosess som nå, på nytt fra omtrent kommende nyttår. Det vil si at de blir straffet for sin E8-behandling i stortingsvalget neste år, og helt fortjent.

Hvis de nekter å skifte tilbake til å holde seg på østsida, så vil prosessen gå videre og ødelegge Tromsøs muligheter for E8, Tindtunnelen og ordentlig innfartsåre til landsdelens største by. Da vil prosessen tulle på seg slik at også kommunevalget 2023 blir aktuelt. Da blir velgerne så lei av E8-saken at de uten videre forkaster de partiene som har besørget forsinkelsene. Og velgerne lar seg ikke bløffe ….