KrF vil sikre utvidelsen av flyplassen i Tromsø

Kristelig folkeparti mener at Tromsø trenger utvidelse av flyplassen.

NY FLYPLASS: Slik ser Avinors planer for den nye lufthavna på Langnes ut. Blant annet inneholder det en helt ny terminaldel i sør på i alt 10.000 kvadratmeter.  Foto: Avinor

meninger

Fylkesstyret i KrF er enige om at Tromsø trenger sårt en utvidelse av terminalen og en forlengelse av rullebanen. Denne utvidelsen har vært planlagt i langt tid og er nå klar for å bli gjennomført - det mangler bare penger.

Fly og en velfungerende flyplass er avgjørende infrastruktur i Nord-Norge med hensyn til både idrett, kulturliv, forvaltning og næringsliv. Behovet er stort og det er nødvendig at landsdelens største flyplass er i stand til å håndtere det volumet av flyginger som etterspørres - det vil gi positive ringvirkninger til hele Nord-Norge.


Samlet seg for å støtte opp om flyplassutbyggingen: - Vi er redd for at Nord-Norge skal tape igjen

Lene Wium i Næringsforeninga ønsker at regjeringen skal redde flyplassprosjektet med en økonomisk krisepakke. Hun har mange sentrale Tromsø-aktører i ryggen.


Flyplassen i Tromsø er et nødvendig knutepunkt for å kunne opprettholde et optimalt rutetilbud. Med flere flyselskap som opererer i landsdelen, vil kostnadene for næringsliv og privatpersoner være på ett nivå som gjør besøk til både bedrifter og bestemor mulig. Rullebaneutvidelsen vil også gi landsdelen langt større muligheter for å få direktefly til og fra utlandet. Dette vil redusere presset på Gardermoen og samtidig redusere Co2 utslipp, for ikke å snakke om forenkle reisen for våre gjester.

Tromsø har de siste årene hatt en eventyrlig økning i turisme. Selv om vi nå med korona-pandemien ser en dramatisk nedgang, vil Tromsø sine største attraksjoner fortsatt være her når turisme tar seg opp igjen. Nordlys, arktiske landskap, urbant byliv tett på villmark vil fortsatt trekke turister til byen og landsdelen. Nettopp derfor må vi nå bruke denne anledningen til å utvide terminalen og forlenge rullebanen. Det vil også bidra til aktivitet og arbeidsplasser i lokalt næringsliv i en sårbar periode, samtidig som vi blir rustet for tiden som kommer etter Covid-19.


Formannskapet

Visit Tromsø får 300.000 kroner til å markedsføre byen for sommerturister

Gunnar Wilhelmsen jobber for å finne ytterligere 2,5 millioner til reiselivet.


Vi i fylkesstyret i KrF vet at samferdselsminister Knut Arild Hareide forstår at samferdselsutbyggingen i Nord-Norge er høyst nødvendig. Vi har også tillit til at "vår egen" statsråd vil kunne bevilge utløsende midler slik at utbyggingen kan starte opp som planlagt i høst. I denne saken føler vi i KrF på et ekstra ansvar for Nord-Norges vegne.