«Å takke nei til en gavepakke som dette blir for tåpelig»

MDGs Gavin Tanguay mener fylkeskommunen bør gripe muligheten til å senke prisene på bussreiser i Tromsø.

 Gavin Tanguay er styremedlem i Tromsø MDG og vararepresentant i Troms og Finnmark fylkesting.  Foto: Ronald Johansen/Privat

meninger

Det var svært gledelig å kunne lese midt i koronatiden at Tromsø har fått tilbud om hele 20 millioner kroner årlig i fire år til å redusere kollektivprisen.

Pengene til reduserte busspriser, som kan tilsvare hele 80 millioner kroner i løpet av avtaleperioden, vil bidra til å gjøre Tromsø til en mer miljøvennlig by. Det skal bidra til at flere reiser kollektivt og at færre benytter privatbil til jobb. Men handlinger taler høyere enn ord.


Fylkesråd oppfordrer foreldre til å kjøre barna til skolen isteden for å la dem ta buss

Er ditt barn avhengig av buss for å komme seg på skolen? Fylkesråden for samferdsel går nå ut og oppfordrer foreldre som kan om å kjøre ungene til og fra skolen på grunn av halvert kapasitet på bussene.


Tromsø by har et svært godt busstilbud og de siste årene har det vært betydelig vekst i antallet som benytter seg av tilbudet. Mange synes det er svært praktisk å kunne ta bussen til skole, universitetet eller jobb, osv. Samtidig som antall reisende har økt, har busstilbudet i byen blitt betydelig bedre, med hyppigere og flere avganger i rushtiden, samt andre tider på dagen. For mange bussruter var bussen stappe full i morgentimene samt etter skole og jobb. Men så kom koronatiden med restriksjoner, smitteråd, stengte skole, hjemmekontor og permitteringer. Antallet som bruker bybussene stupte omtrent over natt.

Å få de som sluttet å bruke buss etter 12. mars tilbake på bussene igjen er viktig for byens ambisjon om å være miljøvennlig og redusere utslippene, men det vil ta tid. Om man i løpet av året klarer å få antall bussbrukere i byen tilbake til nivået før koronatiden, vil det være helt fantastisk. Og etter hvert kan man ha som mål å få enda flere til å reise kollektivt, slik at busstilbudet kan bli enda bedre. Men det vil være en kjempejobb og det er nøyaktig her de 20 millioner kroner som Tromsø har fått tilbud om i år er gull verdt.


Kommentar

Tromsøs befolkning snytt for bussmillioner

I høst fikk Tromsø en gladnyhet da statsbudsjettet ble annonsert. Vi fikk tildelt 20 millioner kroner for å redusere bussprisene i byen. Særlig viktig var tildelinga all den tid en eventuell byvekstavtale har blitt utsatt nok en gang.


Dette er ikke første gang Tromsø har fått tilbud om millionbeløp til reduserte bussbilletter. I siste statsbudsjett ble det satt av tilsvarende beløp. Men i stedet for lavere busspriser valgte Troms fylkestrafikk å øke prisene. Det ble skrevet i iTromsø i februar at grunnen til dette var at de har et prissystem som er likt for hele fylket, og at det blir for vanskelig å isolere bruken til kun Tromsø. Å takke nei til en gavepakke som dette fordi det vil skape en del merarbeid med fylkeskommunen sitt system blir for tåpelig. Beslutningstakere må lære av dette og sørge for at samme tabbe ikke skjer på nytt. Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune må snakke sammen for å finne en løsning – selvfølgelig digitalt i første omgang.

Dette er en for god mulighet for byen å takke nei til på grunn av utfordringer med et datasystem. Tiden er inne for a si ja takk til pengene og jobbe sammen for å få flere og flere på bybussene når det er trygt.