Debatt:

La Equinor bygge Nord-Norgebanen

Noen av de beste teknologiske miljøene i Norge står klar for nye oppgaver, skriver Einar Sørensen.

  Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

meninger

Vi gjennomlever ekstraordinære tider som krever ekstraordinære løsninger for at vi som land og samfunn skal komme helskinnet ut på den andre siden av krisen. Det reviderte nasjonalbudsjett for 2020 river effektivt bort all tåkeprat om hva som står på spill – og hvor viktig det er med store og fremtidsrettede prosjekter som vi kan samle oss om.

Noe av det verste som kan skje er om vår offshorebaserte industri skulle rammes av massekonkurser og tap av uhyre verdifulle høykompetente arbeidsplasser som absolutt alle i Norge er enige om vil danne ryggraden for en bærekraftig fremtid, uansett om man er for eller imot oljevirksomheten.

Det reviderte nasjonalbudsjettet viser vei, både i form av nødvendig straksstøtte, men enda mer signalet om at det skal legges fram en grønn pakke for offshoreindustrien i slutten av mai. Det er i denne sammenheng at vi må trekke fram Nord-Norgebanen som et av de store nasjonale løft. Og denne gang blir kanskje finansieringen ikke det største hinder. Oljemilliardene brukes nå som aldri før på å redde Norge og bygge en ny fremtid.

For det finnes knapt noe bedre grønt prosjekt enn byggingen av jernbane i nord. Den er også helt nødvendig for å sikre nasjonens store økonomiske vekstmotor, sjømatnæringene med særlig Nordre Nordland, Troms og Finnmark i første linje for å bygge fremtiden hele landet blir avhengig av. Det er derfor at Tromsbanen som første trinn peker seg ut.

Det er en oppgave som bør ledes av Equinor, statens eget selskap med de aller beste. Alternativet er enorm usikkerhet for fremtiden og massearbeidsledighet. Utgangspunktet er også det aller beste. Equinor vil i 2022 fullføre utbyggingen av Johan Castberg-feltet vest for Hammerfest.

Da står noen av de beste teknologiske miljøene i Norge klar for nye oppgaver. Johan Castberg-feltet og Nord-Norgebanen passer som hånd i hanske – og er dessuten en fantastisk mulighet for nordnorsk næringsliv, byggenæringen og leverandørindustri. Equinor trenger å vise sitt samfunnsansvar i Nord-Norge, og her har selskapet en drømmesjanse.

Like viktig er at Equinor har klart det kunststykke å halvere kostnadene for Johan Castberg -utbyggingen, som opprinnelig var ventet å komme på 100 milliarder NOK – men som nå er i underkant av 50 milliarder NOK. Jernbaneutbyggingen i Norge er altfor kostbar og skriker etter reformer. Det var det samme problem offshorenæringene sto overfor da oljeprisen raste forrige gang. La Nord- Norgebanen bli den første arena for en ny giv for norsk jernbane, ved at prosjektet blir banebrytende for å få kostnadene ned. Pr. i dag er situasjonen den at utbygging av jernbane i Norge ligger på kostnadstopp i Europa.

Dette vil være grensesprengende nytenkning, fordi så mange viktige brikker i tid er sammenfallende. Og la oss sette dette inn i Nordområde-perspektiv ved å trekke inn ishavsbanen Kirkenes-Rovaniemi og selvsagt muligheten for en fremtidig bane Nordkjosbotn-Kirkenes samt oppgraderingen av Nordlandsbanen.

Hvordan skal vi komme videre? For en gangs skyld er mange forhold sammenfallende i tid og sted og trekker i samme retning. Stortinget fungerer ikke normalt i disse tider. Av de 169 valgte inn på Stortinget fram til neste valg i 2021 er det kun 87 som møter. Disse er plukket ut av de respektive partier slik at man har noenlunde politisk balanse. Og det er i en tid der fremtidig utvikling i Norge så å si avgjøres av samstemte politikere besjelet av ønske om i fellesskap å bygge samfunnet videre.

Dette gir regionale politikere et større gjennomslag enn noen gang før. Både sentrale myndigheter og politikerne som stadig skrur oljekranen opp er svært lydhøre for hva man mener ute i landet. Dette så vi jo klart da Avinor som fikk nødhjelp på fem milliarder kroner straks sto fram og forsikret at ny terminal på Tromsø lufthavn og ny flyplass i Bodø står først på Avinors program fremover. Det er takket være det sterke regionale presset i en tid der sentrale myndigheter er mer lydhøre enn noen gang før.

Så la oss bruke denne åpningen til å få gjennomslag for vår store sak. Og det er i dag vi må handle. Våre fremste lokale politikere bør ta denne utfordringen på strak arm.

Eller som det også kan sies: Det er nå toget går!