Kommunene må behandle barn likt

Kommunene har ansvaret for alle barna våre, ikke bare de som går i kommunale barnehager. Likevel mottar bare 1 av 10 private barnehager støtte i denne krevende tiden. Slik forskjellsbehandling av barna våre er ikke akseptabelt, skriver Kent Gudmundsen.

PRIVATE: Gudmundsen mener støtten også bør inkludere private barnehager.   Foto: Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB scanpix

meninger

Nylig fortalte NRK at nesten to av tre private barnehager opplever å ikke få støtte fra kommunen sin til å dekke ekstrautgifter i forbindelse med korona. Lederen for Private Barnehagers Landsforening (PBL) frykter at barnehager på sikt må stenge. Det er hårreisende.

Det går 275 800 barn i barnehager i Norge. Halvparten av disse går i private barnehager. I undersøkelsen PBL har gjennomført melder barnehagene om økte kostnader blant annet knyttet til hygiene, smittevern og renhold, altså svært viktige ting nå som koronapandemien herjer. Bare 11 prosent av barnehagene rapporterer at de får kostnadene dekket av kommunen sin.

Regjeringen har overført over 6 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren. Disse pengene skal blant annet gå til økte kostnader i barnehagene. Regjeringen kommer også til å gå gjennom kommunens økonomi i revidert nasjonalbudsjett og komme tilbake til om det er behov for ytterligere tiltak. Men det er ingen kommuner per i dag som skal være i akutt pengekrise.

Det er uakseptabelt dersom det gis ekstra midler til kommunale barnehager nå, men ikke til private barnehager. Kommunene er barnehagemyndighet for alle barn, ikke bare barn som går i kommunale barnehager. Å forskjellsbehandle private og offentlige barnehager er det samme som å forskjellsbehandle halvparten av barna våre. Det er uhørt! Dette er ikke tiden for å ta en ideologikamp om privatisering. Dette er tiden for å redde liv.

Heldigvis ser man at enkelte kommuner fordeler likt mellom barnehagene. Det burde være en selvfølge, og det burde være unødvendig at Stortinget skal måtte pålegge kommunene et ansvar de allerede har. Jeg forventer at alle kommuner er sitt ansvar bevisst og gir samme økonomiske støtte til alle barnehager. I en tid hvor vi alle er fleksible og tilrettelegger best mulig for at hverdagen skal gå opp for å hindre smitte, må også kommunene finne gode lokale løsninger slik at barna våre ikke blir skadelidende. Forskjellsbehandling av barna våre er ikke akseptabelt.