Arctic Center - realisme og muligheter

Tidligere daglig leder i Skistar Hemsedal taler Arctic Centers sak i dette debattinnlegget.

SKI: Illustrasjonsfoto av skiturisme Privat 

meninger

I over 40 år har prosjektet Arctic Center vært en del av agendaen innen reiselivsutviklingen i Tromsø og omegn. Sjelden ser vi at ideer og visjoner overlever så lenge uten at de er blitt realisert. Det sier muligens noe om realismen og mulighetene i prosjektet. Om disse ikke hadde eksistert, så ville dette vært skrinlagt for årtier siden.

Tromsøområdet med sitt alpine landskap, lange vintersesong, snøsikkerhet og ellers sterke grunnlag for vinter- og fjellaktiviteter er en premiss som åpenbart ligger der, og som sees av de fleste. Det er ikke disse forutsetningene som det stilles spørsmålstegn ved når Arctic Center diskuteres.

Diskusjonene dreier seg om arealer og grunneiere, samiske interesser, natur og miljø samt markedspotensialet og lønnsomhet.

For å få effekt av fjellbasert reiselivsutvikling må utviklingen skje koordinert med fire tanker i hodet samtidig

  • Det må være en grunnleggende attraksjonskraft gjennom markedstilpassede, betalbare attraksjoner
  • Potensial for kommersiell utvikling av eiendom i form av utleiesenger og øvrig service
  • Markedet for utvikling og salg av fritidsenheter i form av hytter og leiligheter må være til stede
  • Helårlig perspektiv for driften

Attraksjonskraften er reiseanledningen. Dette er summen av all opplevelse på reisemålet og dets nærområde. En viktig forutsetning for at disse opplevelsene skal kunne se dagens lys og utvikles er at de har sterk nok attraksjonskraft, og at de er betalbare. Sammen med tilstrekkelig sengekapasitet vil slike attraksjoner kunne skape betydelig omsetning. En av de største eksponentene for dette er alpinanlegg. Driften er personalkrevende, og vil skape arbeidsplasser.

Andreas Smith Erichsen  Foto: privat

Kommersiell utvikling vil gi stor kapasitet for senger og gjester, slik at anlegget kan fylles store deler av året. Kommersielle senger sikrer jevn trafikk og gir i tillegg grunnlag for annen kommersiell virksomhet, slik som attraksjoner, aktiviteter og service. Ski og sykkelutleie, restauranter og butikker er noen muligheter. Den kommersielle utviklingen er også viktig med tanke på utvikling av fritidsboliger. Fritidsgjesten etterspør gjerne det samme som den kommersielle gjesten.

Det jevne gjestebelegget som kommersielle senger kan gi, vil gi grunnlag for utvikling av service som også vil være viktig for attraktiviteten til fritidsenhetene. Det må presiseres at en viktig faktor for å lykkes kommersielt er at det utvikles et slagkraftig markedsapparat som underbygger en kommersiell salgs- og bookingfunksjon.

Utvikling av fritidsenheter for salg danner grunnlaget for finansieringen av nødvendig teknisk og kommersiell infrastruktur. Dette er helt nødvendig uansett om vi er i Tromsø eller andre steder i landet. Det er da viktig å ha nødvendig antall regulerte tomter slik at regnestykket med hensyn til total utvikling går opp.


Høyre, Frp og Nei til bompenger mener Arctic Center-nei var ugyldig. Nå varsler de juridisk omkamp

Partiene på høyresiden aksepterer ikke nederlaget til Arctic Center i kommunestyret, og vil nå involvere fylkesmannen.


Samtidig binder fritidsgjesten seg til det reisemålet hvor denne har sin fritidsenhet, og forblir dermed en lojal gjest. Slik vi ser utviklingen i dag blir i tillegg fritidsgjesten mer bevisst på å leie ut sin enhet enn tidligere. Dette kan sikre «billige» kommersielle senger som vil sikre jevnt belegg og ta sesongtopper. Men også her er det viktig å påpeke at graden av suksess avhenger av markedsføring, merkevarebygging og effektivt salg og gode bookingløsninger.

Helårlig perspektiv preger moderne, fjellbaserte reisemål. Å selge fritidsenheter med kun åpen destinasjon i fem vintermåneder er vanskelig. Det samme gjelder kommersiell utvikling. Det er derfor åpenbart at Arctic Center må utvikles i et 12 måneders perspektiv.

Hva gjør så Arctic Center så interessant og spesielt i forhold til alle andre reisemål som utvikles slik vi beskriver over? Alle reisemål sier de er unike. Alle har mye snø, lang vinter, vakker natur og fin sommer. Det har også Arctic Center. I tillegg har man alle de gode argumenter som er brukt om Arctic Center slik som midnattssol, nordlys, toppturer, hvalsafari, samiske opplevelser, kulturtilbud og selve byen Tromsø.

Hva er så unike salgsargumenter for å velge Tromsø? For mange er dette et uoppdaget område. Ingen feil er gjort, og mulighetene til "trippel A"-planlegging er åpenbare. Tromsø sin etablerte markedskraft og merkenavn. Ved å bruke merkevaren Tromsø vil mye av markedseffekten faktisk komme av seg selv.


Distriktministeren inn i Arctic Center-debatten: – Jeg er veldig forundret over resultatet

Regjeringen blander seg nå inn i den tilspissede striden om Arctic Center. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (Høyre) er sterkt kritisk til at flertallet i Tromsø kommunestyre i praksis satte kroken på døra for alpinanlegget i Håkøybotn.


Nærhet til Tromsø må ikke undervurderes. Byen har 4.600 hotellsenger, et 20-talls restauranter og flere store og gode attraksjoner. Tromsø er, med sin unike geografiske plassering, en attraksjon i seg selv. Samspillet mellom Arctic Center og Tromsø bør kunne bli betydelig, med kun 20 minutters reisetid mellom resort og by.

Flyplassen er et svært viktig moment. Selv om destinasjonen ligger på 69 grader nord, er det relativt kort reisetid sammenlignet med andre steder lenger mot sør.

Hurtigruten, med daglige anløp, og et betydelig antall cruiseanløp gir et stort potensial for sommeraktiviteter hele året.

Gjennom et etablert reiseliv i Tromsø, samt tyngre aktører som alle har interesse av å få flest mulig personer til Tromsø, finnes det i dag godt utviklede systemer for markedsføring, booking og salg. Dette kan utnyttes for å drive trafikk til Arctic Center.

For å få opp Arctic Center behøver man å etablere ca. 350 fritidsenheter. I Troms og Finnmark fylke er det 244.000 innbyggere, hvorav 68 prosent i Troms. Man bør kunne finne 350 kjøpere blant disse.

En av de store utfordringene til norske reisemål er å få hver gjest til å være lengre. Vi vet at attraksjoner er en betydelig del av reiseanledningen. En utvikling av Arctic Center vil kunne bidra tid dette. Når det gjelder skipassomsetning så kan den multipliseres med seks for å finne den summen som legges igjen lokalt. Om Arctic Center selgers heiskort for 30 millioner kroner til gjester som også overnatter i resorten eller på hotell i byen, betyr det 180 millioner kroner i lokal, brutto omsetning. I tillegg kommer den økonomiske effekten av eiendomsutvikling i seg selv, samt de årlige ringvirkningseffektene av helårsturismen.

Men skal man lykkes ikke bare med å etablere Arctic Center, men også klare å drifte dette og få ut de synergier dette kan gi både for grunneiere, lokalsamfunn og investorer, må man ha alle fire tankene i hodet samtidig. Trekker man ut deler, sterkt begrenser deler eller kommer opp med urimelige rekkefølgekrav, vil prosjektet bli skutt ned.

Det er med Arctic Center som med det meste annet. "Fullt og helt, ikke stykkevis og delt».