Faste hjemmehjelpere: – Hjemmetjenesten preges av for lite kontinuitet

Innsenderen av dette debattinnlegget mener at det er for mange som arbeider i deltidsstillinger i hjemmetjenesten.

ILLUSTRASJONSBILDE: Gammel kvinne sitter på en stol og ser ut av vinduet.   Foto: Frank May/Scanpix

meninger

God helsepolitikk, forebygger og rehabiliterer der den kan, pleier og reparerer der den må.

Hjemmetjenesten preges av for lite kontinuitet, noe som betyr at brukerne må forholde seg til flere ukjente mennesker. Dette hindrer en individuell tilpasset omsorg der eldre selv kan påvirke hvilke oppgaver som må utføres og når tid.

Vi må sikre løsninger som gir dem trygghet, forutsigbarhet og mulighet til å mestre eget liv. Pårørende skal ha mulighet for innflytelse på hjemmehjelp tilbudet, når en bruker ikke selv er i stand til å påvirke sitt behandlingsløp.

Det viktigste i et aldersvennlig samfunn må være å sikre sammenheng i tjenestene og bedre løsninger. Det må stilles krav til en effektiv og treffsikker helsetjeneste med bred innsats for forebygging. På den måten blir det mer kontinuitet i hjelpen og hjemmehjelptjenesten vil få bedre oversikt over helsetilstanden til brukeren.

God helsepolitikk, forebygger og rehabiliterer der den kan, pleiere og reparerer der den må.

Det kan være en rekke forskjellige hjemmehjelpere som er innom en og samme bruker på en (1) måned i hjemmetjenesten. Målet må være at de eldre skal få noen få hjemmehjelpere og forholde seg til, ikke en rekke forskjellige.

En av grunnene til dette er at for mange arbeider i deltidsstillinger og en rekke kommuner operer med så mange små stillingsbrøker, ned til ¼ stilling (25 %), for faste og vikar stillinger. Skal man nå målet om bedre og en mer stabil arbeidsstyrke er flere heltidsstillinger – veien å gå!

Det er positivt når vi sier klart ifra når politikerne er i ferd med å bygge ned eldreomsorgen gjennom å redusere eller nedlegging av omsorgstilbudene, når behovet bare øker. Seniororganisasjonene, politiske som frivillige, må sette større fokus på alle sider ved eldreomsorgen og kjempe for å styrke hjemmetjenesten.

Leser man flere partiers program, finner man bare – forskjell i ordbruken-, om hvordan man vil styrke og opprettholde en god og verdig helse og eldreomsorg. Den reelle situasjon i forhold til program og virkeligheten er, i flere kommuner, dessverre; -Lite verdig og må bli vesentlig bedre, om man skal ha og opprettholde, en verdig eldreomsorgstjeneste.