Tromsøs syklister fortjener bedre

Det må bli enklere og tryggere å velge sykkel, skriver Morten Skandfer i Tromsø Venstre.

  Foto: Knut Opeide

meninger

Tromsø har Norges mest misfornøyde syklister, melder Transportøkonomisk Institutt. Byens syklister er ikke de mest kravstore, slik jeg kjenner mange av dem. Det er mange hardføre idealister ute på to hjul, sommer som vinter, og den vinteren er jo lang. Vi har jo mange kjente utfordringer som sykkelby: bakker, snø, is, smale veier, lang mørketid og for få sykkeltraseer.

Noe er blitt litt bedre gjennom godt arbeid fra kommunen de siste årene, men det er langt igjen til vi blir en god sykkelby. Det må bli enklere og tryggere å velge sykkel. Hele året. Også for de yngste og godt voksne.

Som politiker og lege er jeg opptatt av grønn transport, god folkehelse gjennom bevegelse og forebygging av trafikkskader gjennom trygge traseer. Dette henger nøye sammen.

De mange nye elsyklene har endret sykkelbyen; bakkene og vinterføret er ikke så stort problem når et batteri hjelper deg fram. El-syklene gjør byen litt mer «flat» og er kanskje den viktigste forandringen som øker sykkelandelen. Men flere og tyngre og raskere sykler gjør jo behovet for egne sykkelveier enda mer aktuelt.

De trenger ikke bare følge bilveiene. Venstre ivrer for en ny helårs sykkeltrasé mellom studentboligene på Prestvannet, Storskogen og Dramsvegen, som kunne knytte toppen av øya til UiT med lite høydeforskjell. Det ville avlaste og supplere vintertraseen i Tromsømarka. Vi må fullføre sykkelvei rundt øya og bygge ut i bydelen på fastlandet og Kvaløya. Ny forbindelse til Kvaløya må ha svært gode forhold for sykkel. Sykkelparkering under tak ved arbeidsplasser, butikker og offentlige bygg må også bli bedre. Lys, merking og brøyting likeså. Vi er på vei men det er langt igjen.

Kommunens økonomi rekker ikke til for alt som må gjøres. Det eneste som virkelig monner for et skikkelig løft for sykkel er en byvekstavtale som kan gi flere trygge sykkelveier med godt vintervedlikehold. Tromsø har vært klar til forhandlinger i flere år, nå er det på høy tid at vi kommer til forhandlingsbordet!

Jeg og Venstre vil ha flere fornøyde syklister på trygge sykkelveier! Hele året!

Derfor viderefører vi arbeidet med å skaffe Tromsø en god byvekstavtale som kan gi et grønt transportløft for trafikantene i denne byen, og i særdeleshet for syklistene.