Kollektivbyen Tromsø fortjener bedre

Fylkesrådet har i sitt forslag til revidert budsjett og økonomiplan foreslått å kutte ti millioner kroner i busstilbudet i Tromsø. Det vil føre til færre avganger, kutt av ruter og et dårligere tilbud for innbyggerne i Tromsø, skriver Høyres Benjamin Furuly.

Benjamin Furuly (H) er politiker på fylkestinget.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Man må nesten begynne å lure på om fylkesrådet i det hele tatt er opptatt av kollektivtilbudet i fylkets største by. Når Regjeringen la 20 millioner kroner på bordet for å sette ned prisene på busstilbudet svarte fylkesrådet først med å sette opp prisene. Etter mye bråk, og en interpellasjon fra Høyre i fylkestinget har fylkesrådet nå lagt frem sitt forslag om å sette ned prisene fra 1.juni. Bare uker etter kommer altså forslaget om at det nå i stedet skal tas ned på rutene.


Fylkesrådet foreslår millionkutt for busstilbudet i Tromsø

Fylket skal spare 50 millioner i samferdselsbudsjettet i år. 4 av dem skal kuttes fra busstilbudet i Tromsø og fra 2021 økes kuttet til 10 millioner i året ut 2024.


Argumentet til fylkesrådet om at man ikke skal bruke mer penger på kollektivtilbud i Tromsø enn det belønningsordningen legger opp til er tynt som et bjørkeblad. Høyre er selvsagt glade for at regjeringen bevilger over 250 millioner kroner til Tromsø de neste årene for å utvikle kollektivtilbudet i byen, men det kan jo ikke være til hinder for at fylkeskommunen skal bruke egne midler for å gjøre det samme. Eller mener fylkesrådet at man ikke skal kunne bruke en eneste krone på utvikling av kollektivtilbudet i Tromsø fra fylkeskommunens side? I såfall burde tromsøværingene merke seg det, og raskt ta til gatene i protest.


Skandfer (V) om busskuttene: – Helt merkelig at fylket skal styre med bybussene i Tromsø

Både Morten Skander (V) og Pål Julius Skogholt (SV) åpner for at kommunen må overta ansvaret for busstilbudet i byen.


Å reise kollektivt er ikke alltid en glede. Ofte er det fulle busser, spesielt i rushtid, og det kan noen ganger også oppstå forsinkelser. Kollektivtilbudet i Tromsø tror jeg likevel mange synes er godt, og har blitt betydelig bedre de siste årene. Det er en utvikling som må fortsette. Vi trenger hyppigere avganger, flere ruter og bedre teknologiske løsninger for å oppnå målet om at flere skal reise kollektivt i Tromsø. Busstilbudet må utvikles, ikke avvikles.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er vanligvis opptatt av at vi skal legge til rette for en mer miljøvennlig måte å reise på. For ikke lenge siden ønsket ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, at det skulle brukes mer penger på kollektivbyen Tromsø. Nå har han fått tommelen ned fra sine egne partifeller i fylkesråd, og kan heller vente seg et dårligere tilbud fra høsten av. Om det er en plass i hele Troms og Finnmark hvor det er mulig å oppnå målet om at flere skal reise kollektivt, så må det være i Tromsø. En by som allerede ligger godt an på antall reisende, og som har hatt positiv utvikling de siste årene. Det må være skuffende for Ap, Sp og SV i Tromsø å få bussen kansellert av sine egne.

For Høyre er det viktig å sikre at flest mulig kan reise kollektivt på en enkel, effektiv og billig måte. Fordi kollektivbyen Tromsø fortjener bedre enn kutt i tilbudet.