Det var her, det er her, det er nå og for all framtid

Hallvard Birkeland i stiftelsen Tromsø gamleby skriver i denne teksten om flere ulike hendelser som har inntruffet på Skansen gjennom årenes løp.

KONGSTANKER: Hallvard Birkeland mener Tromsø bør omfavne og utvikle Gamlebyen.   Foto: Helge Matland

meninger

Det var her, i Tromsø gamleby, at Håkon Håkonsson lot oppføre en festning i år 1250. I dag er den kommunens tusenårssted, og et historisk kulturminne i nordeuropeisk elite- divisjon.

Godt tatt vare på, godt reklamert for? Nei, ikke etter min mening.

Det var her, i Skippergata 50, at et lite hus ble oppført i 1769, kanskje enda tidligere. Huset står der fortsatt, og er byens eldste bevarte bygning.

Godt ivaretatt, og godt reklamert for? Nei, ikke etter min mening.

Det var her Tromsø by ble født i 1794, da man bestemte at Tollboden skulle bygges, og plasseres oppe på Skansen festning.

Huset er i dag byens eldste offentlige bygg, men har dessverre stått avstengt for allmennheten i snart 25 år. Godt tatt vare på, og reklamert for? Nei, ikke etter min mening.

Det var her, i Skippergata 6, at byens første utested ble anlagt i 1798. I dag smykker byen seg med betegnelsen «Utelivsbyen».

Er etableringa godt nok holdt i hevd, noe vi i dag er stolte av? Nei, ikke etter min mening.

Det var fra dette området at den første transport av varer til utlandet gikk fra Tromsø by i 1805, noe som skulle bli starten på Tromsø som stor sjøfartsby. I dag en lite påaktet begivenhet, som vi burde gjort mye mere ut av.

Det var her, i Søndre Tollbodgate at Statens Kornmagasin ble etablert i 1811, og som fikk stor betydning for Tromsøs befolkning i kommende uår med sult og nød. I dag et mer eller mindre glemt kapittel i byens historie, som fortjener et nytt fokus.

Det var her, om enn litt nord for selve gamlebyen, at det siste slaget i Norden i Napoleonskrigen sto i 1812. Den engelske flåtestyrken ble slått tilbake, og byens kornlager ble reddet, i en tid det var hungersnød i området.

Godt nok holdt i hevd, som en stor historiske hendelse i Europeisk sammenheng? Nei, ikke etter min mening.

Det var her, i Skippergata 19, at Knut Hamsun i 1869 fikk trykt og publisert sin første bokutgivelse. Det var i dette området storheter som Ole Bull, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Bjørnstjerne Bjørnson oppholdt seg mest under sine tromsø-besøk.

Det var dette området, som avisa Tromsø på lederplass i 1935 tok til orde for at området rundt Skansen måtte reddes for etterslekten som Tromsøs gamleby.

Det var dette området fylkeskonservator Jens Storm Munch hadde i tankene da han skrev i avisa Tromsø i 1971 at, sitat: «Riktig gjennomført kan gamlebymiljøet i Skansen-området bli et stort aktivum for byen Tromsø.»

Det var dette området Tromsø kommunestyre hadde i tankene da de i 1976 gjorde følgende vedtak: «Skansen-området må utvikles til et gamlebyområde».

Det er her, i Tromsø gamleby, at byens eldste bolighus fra 1818 ligger plassert, nærmere bestemt i Nordre Tollbodgate 1 B. Det er her Skippergata, ferdig anlagt i 1830, fortsatt ligger i sin opprinnelige form, som den gang byens viktigste handelsgate og ferdselsåre. Det er her en av byens største parker er lokalisert, dagens Nansen Plass, den gang i 1870 med navnet Nytorget.

Det er her et av byens mest originale hus, den såkalte «Kofferten», oppført i ca. 1890, i dag står plassert, og det er her byens gamle postkontor, oppført i 1839, i dag står nydelig opp-pusset og restaurert, nærmere bestemt i Skansegata 2.

Det er disse byggene, disse plassene og disse hendelsene (pluss mange, mange flere) som gjør gamlebyen så unik og verdifull. Vi har så mye å være stolt over; nå gjelder det å få det fram i lyset! Tromsø har i dag i sin midte verdens nordligste, bevarte gamleby-område. Bare det kvalifiserer til å få bydelen på UNESCOS verdensarvliste.

Det er nå vi har muligheten til å revitalisere og utvikle dette historiske og fantastiske området til byens mest egenartede, vakreste og spennende bydel. Derfor er det nå vi må gripe muligheten. Fremtida vil takke oss.