Debatt:

Det viktigste for oss er at banen blir bygget snarest mulig, ikke hvem som «leder an» arbeidet

Det holder ikke med ambisjoner hvis ikke vedtakene fattes, og som vi vet kan det være lang vei fra en tanke til en handling, skriver Katrine Boel Gregussen, Stortingsvararepresentant for Troms SV.

Katrine Boel Gregussen i SV. Arkivbilde. Foto: Carina Hansen/Folkebladet 

meninger

Jeg måtte lese innlegget til Troms Aps Cecilie Myrseth to ganger for å forstå hva jeg leste, og enda er jeg usikker på om jeg har skjønt det helt rett. Av innlegget leser jeg at Arbeiderpartiet på ingen måte har sagt nei til Nord-Norgebanen. Likevel ble forslaget om at Nord-Norgebanen skal realiseres nedstemt av nettopp Arbeiderpartiet.

At regjeringen
Solberg nå sitter i mindretall skaper en unik situasjon for opposisjonen til å få gjennomført ny politikk. For første gang på lenge kan et flertall utenfor regjering finne sammen for å få endret landet til det bedre. Nylig så vi et samarbeid mellom AP, SV og FrP i bioteknologiloven som vi fikk gjennomført. Hvis AP har et ønske om å få Nord-Norgebanen bygget, hvorfor vil dere ikke stå sammen med oss når til og med FrP og SV klarer å enes? Det er dere hjertelig velkomne til, og vi vil så veldig gjerne ha dere med på laget.


Nord-Norgebanens verste motstandere er oss selv

De som står bak dette debattinnlegget mener regionale særinteresser kommer i veien for Nord-Norgebanen.Videre i innlegget skriver Myrseth «Skal vi få til dette fantastiske prosjektet må vi på tvers av politiske skillelinjer samle oss og heie på hverandre». Hun gjentar at vi som ønsker å få realisert Nord-Norgebanen aktivt må spille på lag for å få saken prioritert. Innlegget avsluttes med en oppfordring om at vi må jobbe samtidig fordi «ingen kan bygge Nord-Norgebanen alene, og Arbeiderpartiet skal lede an!»

Forslaget fra
Per-Willy Amundsen og Torgeir Knag Fylkesnes var aldri ment populistisk. Det var en historisk mulighet til å få på plass et vedtak i Stortinget som forplikter. Den første muligheten vi har hatt på lenge til å faktisk få realisert jernbane til nord. Landsdelen vår trengte det vedtaket. Vi vil kjenne at det faktisk finnes en sjanse for at banen skal bli bygd. Vi trenger den optimismen, den klokkeklare visjonen og en tydelig beskjed. Dette var en fin anledning for nettopp Arbeiderpartiet til å vise oss gjennom handling at de står sammen med oss. Derfor er det utrolig skuffende at Arbeiderpartiet, som hevder de er for, stemmer imot. Definisjonen på populisme er tydeligvis å være uenige med Arbeiderpartiet.


Arbeiderpartiet vil jobbe for Nord-Norgebanen!

Cecilie Myrseth mener at påstandene om at Arbeiderpartiet svikter i saken om Nord-Norgebanen er feilaktige.For det
holder ikke med ambisjoner hvis ikke vedtakene fattes, og som vi vet kan det være lang vei fra en tanke til en handling.

SV er skuffet
og det må være lov. Vi hadde håpet at vi endelig skulle komme et skritt nærmere Nord-Norgebanen med dette vedtaket. Dessverre gikk det ikke den veien nå, men vi gir aldri opp. Vi skal fortsette å vise gjennom handling at Nord-Norgebanen er viktig for oss og at vi jobber hardt for å få toget hit. AP må gjerne lede an det arbeidet, men jeg håper strategien som velges blir litt mer forståelig. Det viktigste for oss er at banen blir bygget snarest mulig, ikke hvem som «leder an» arbeidet.