Debatt:

Etter den lille avsporingen fra FrP/SV i Stortinget er NNB-saken tilbake på skinner

Noen tror visst at Nord-Norgebanen (NNB) ble skrinlagt av Stortinget. Men det er faktisk nå utredningen starter.

Nord-Norgebanen fikk tommel ned i Stortinget. Det betyr ikke at jernbanen er skrinlagt, skriver Venstres Irene Dahl og Morten Skandfer.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

meninger

Venstre og resten av regjeringen følger opp planen fra sist høst om at det skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, der Nord-Norgebanen inngår.

Gjennom en systematisk tilnærming får vi et godt kunnskapsgrunnlag. Forslaget fra Amundsen/Fylkesnes om å igangsette arbeidet med å realisere NNB kunne virke spektakulært, men var lite solid. NNB må ha et helt annet byggverk, som kan stå seg over tid og tåle skiftende regjeringers kritiske blikk.


Debatt:

Det viktigste for oss er at banen blir bygget snarest mulig, ikke hvem som «leder an» arbeidet

Det holder ikke med ambisjoner hvis ikke vedtakene fattes, og som vi vet kan det være lang vei fra en tanke til en handling, skriver Katrine Boel Gregussen, Stortingsvararepresentant for Troms SV.


Jernbanen vår må inngå i et troverdig transportkonsept. Vi i Venstre har kjempet for saken i flere tiår, og vårt neste delmål er: få en solid transportplan med jernbane inn i NTP og så jobbe fram mot oppstart. I nord trenger vi et sammenhengende, moderne transportsystem fra fiskerihavn via fylkesveger til jernbane og flyplass. Mer gods på kjøl og skinner – utslippsfritt, raskt og trafikksikkert!

En realisering av NNB krever at vi går bort fra smålig, perspektivløs krangling, hvor vi setter banestrekninger opp mot hverandre. Ofotbanen, Nordlandsbanen og NNB skal jo være en helhet! Vi trenger en sterk allianse for transportutvikling i nord, der man anerkjenner hverandres ulike utgangspunkter, men har blikket fast rettet mot mer jernbane.


Nord-Norgebanens verste motstandere er oss selv

De som står bak dette debattinnlegget mener regionale særinteresser kommer i veien for Nord-Norgebanen.


Vi i Troms og Finnmark og Tromsø Venstre jobber for utbedringer både på Ofotbanen og Nordlandsbanen. Dette er viktige strekninger i et moderne og fremtidsrettet transportsystem med bane langs landet opp til Tromsø (kanskje etter hvert Kirkenes) med sidearm til Harstad.

Dessverre er det noen politikere i Nordland som ikke er begeistret for andre jernbaneplaner i nord ut over de to eksisterende baner i deres eget fylke. Vi vil anmode dem om å løfte blikket! Sammen må vi styrke disse to banene og strekke oss enda lenger for den store samferdselsrevolusjonen for landsdelen i dette århundret: Nord-Norgebanen!

Vi må bygge en bane som kan føre store eksportvolum fra vår kyst til markedene i verden. Det er avgjørende for større eksportinntekter når olje- og gassalderen er på hell.


Arbeiderpartiet vil jobbe for Nord-Norgebanen!

Cecilie Myrseth mener at påstandene om at Arbeiderpartiet svikter i saken om Nord-Norgebanen er feilaktige.


Når banen er der, vil også vi som passasjerer kunne reise raskt, utslippsfritt og lett gjennom landsdelen. Dermed får også Nord-Norge større bo- og arbeidsregioner. Da er vi bedre rustet til de skjerpede miljøkravene som vil stilles til transport i tiårene som kommer. Det er ikke akseptabelt at den nordlige landsdelen ikke rigges for å møte fremtida.

Derfor starter Venstre og resten av regjeringen et utredningsarbeid for fremtidas transportkonsept i nord, jernbane inkludert. Etter den lille avsporingen fra FrP/SV i Stortinget er NNB-saken tilbake på skinner. Heldigvis!