Debatt:

Piggdekkavgiften: Når skal kommunen begynne å ta ansvar?

Er det riktig prioritering å bruke 62 mill. kr på opprusting av storgata, kontra å sette i gang med å få ned støvmengden i de verste områdene på Tromsøya, spør Harald Olsen i dette debattinnlegget.

Her ser man en støvmåler i Hansjordnesbukta.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Jeg viser til innlegg om saken i bl.a. iTromsø 10. juni. Her orienteres det om at formannskapet har sagt ja til innføring av piggdekkavgift.

Det argumenteres med at Miljødirektoratet har underkjent planer fra Tromsø kommune fordi direktoratet mener at den beste måten å få ned støvmengden på er å innføre piggdekkavgift, og det har ikke Tromsø kommune gjort.

Dette tror jeg ikke på.

Planen mangler vel heller vilje til å gjøre rent i gatene. Forrige gang saken var oppe i kommunestyret så viste utredninger om støvplagen at det var verst i april, og dette skyldes at vinterens strøsand og slitasje fra piggdekk ikke blir fjernet når forholdene ligger til rette for dette i løpet av vinterhalvåret.

At en piggdekkavgift kun skal brukes til å gjøre rent i gatene, er begrunnelsen for å innføre den. Hvem skal betale denne avgiften? Er det bileiere på Sommarøy, Brensholmen, Sjursnes, Kvaløyvågen, Vikran etc. som knapt er i byen vinterstid?

Her bør våre politikere gi bedre informasjon. Skal de som bor i distriktene betale kr 1.400 pr. år, på samme linje som de som bor på Tromsøya, eller vil det bli mulig med «dagsbillett» for dem som en sjelden gang skal til byen vinterstid?

Politikerne klager over at de ikke har penger til å gjøre rent i gatene; derfor må denne avgiften innføres. Man hører ikke et ord om trafikantenes sikkerhet. Da skylder man bare på sjåførene hvis ulykker inntreffer fordi man ikke er skikkelig skodd for glatte veier.

For noen dager siden var det reportasje om at Storgata i Tromsø måtte rustes opp for å få samme standard som søndre del av gata. Dette ville politikerne prioritere! Prislapp 60 mill. kr pluss 2 mill. i planlegging. Man valgte selvsagt det dyreste alternativet!

Da mangler man ikke penger. At kommunen snart blir satt under administrasjon av fylkesmannen (ROBEK) synes ikke å påvirke politikerne noe særlig.

SV-politiker Pål Julius Skogholt har et innlegg i iTromsø 10. juni .2020 hvor han argumenterer for innføring av piggdekkavgift fordi man må få bedre rengjøring av gatene, bedre avlufting i tunnelene, salte med en type salt som gjør at støvet ikke fyker av gårde etc.

Ifølge Skogholt ser regnestykket slik ut: 36 mill. kr for innkjøp av utstyr og deretter 24 mill. kr pr. år videre for å få bukt med støvplagen.

I tillegg skyver han som vanlig foran seg noen tusen mennesker som enten ikke kan gå ut på grunn av støvmengden eller kan bli utsatt for sykdommer på grunn av de samme støvmengdene. Hvilket belegg han har for å påstå noe sånt oppgir han ikke.

Når skal kommunen begynne å ta ansvar og prioritere?

Er det riktig prioritering å bruke 62 mill. kr på opprusting av storgata, kontra å sette i gang med å få ned støvmengden i de verste områdene hvis dette er så viktig? Hvor er da medlidenheten for dem som kan bli påført luftveisproblemer?

Største problemet når det gjelder støvmåling er målestasjonen i Hansjordnesbukta. Denne stasjonen er ikke representativ for støvmengden i luften langs Stakkevollveien eller opp fra Hansjordnesbukta og mot byen. Den burde vært flyttet og fått en beliggenhet slik som de andre målestasjonene i byen. Disse viser så vidt jeg husker ganske «normale» støvmengder.

Stakkevollveien og de ca. 500 mill. kr som skal brukes der nevner jeg ikke i denne omgang. Her har jo kommunen søkt om å få øke bensinavgiften i 2 år for å få til finansiering. Som en av byens politikere så riktig sa: Har vi råd til dette?