Debatt:

Sårbare barn er sårbare 365 dager i året, ikke bare i unntakstilstander

«I disse tidene er barn og unge like sårbare året rundt.  Derfor er det viktig at alle har øynene åpne for å hjelpe til, om du er nabo, turntrener eller foreldre til venner av de sårbare barn og unge», skriver forfatteren av debattinnlegget.

Ida Gårseth Hov, kommunestyrerepresentant for Tromsø FrP.  Foto: Privat

meninger

Vi har stått og står fortsatt i den største pandemien, og ikke minst unntakstilstanden landet har opplevd siden 2. verdenskrig. Barn og ungdommens helse er et reelt samfunnsproblem hele tiden uavhengig av korona-pandemien. Derfor er det viktig at man ikke nedprioriterer barn og unge over lengre tid noe man ofte ser overalt i Kommune-Norge.

Hvor ofte blir ikke kommunebudsjettet til barn og unge kuttet grunnet helse eller andre poster? Dette er dessverre ikke unntak i Tromsø kommune, og det over tid.

Det er ingen tvil om at barnehage, skole og fritidsaktiviteter er viktige arenaer hvor sårbare barn og unge kan få et fristed, mestring, sosial anerkjennelse og omsorg som kan være fraværende i hjemmet. Likevel overrasket det meg at dette virkelig ble dagsaktuell i koronapandemien. Er ikke folk klar over at barn og unge bare er på skolen i 190 dager av 365 dager i året? Det er fem dager i uken utenom sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

I disse tidene er barn og unge like sårbare året rundt. Derfor er det viktig at alle har øynene åpne for å hjelpe til, om du er nabo, turntrener eller foreldre til venner av de sårbare barn og unge. Man må tørre å tenke på at ikke alle har det trygt og godt hjemme.

FrP er tydelige på at lojaliteten skal være hos barn og unge. Barnekonvensjon og barns rettigheter står sterkt i vår politikk. Vi må alle stille opp for de barna som trenger ekstra hjelp. Barn som har det spesielt krevende må ikke nøle med å ta kontakt med voksne de stoler på.

Det kan være å kontakte en lærer, skrive en melding eller ringe til en voksen man har tillit til slik som for eksempel fra idretten, naboen eller venners foreldre.