Debatt:

100 år med Senterpartiet

Ledere i Senterpartiet skriver om partiets hundreårsjubileum fredag.

Fredag denne uken fyller Senterpartiet 100 år. Her fra partiets valgvake i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix  Foto: Audun Braastad

meninger

Kampen for folkestyret og det å se hele Norge går som en rød tråd gjennom partiets historie. Den kampen startet lenge før partistiftelsen: Det var bøndene som på 1800-tallet ledet an i kampen mot embetsmannsstaten. Da de endelig fikk flertall på Stortinget presset de gjennom en radikal ide: Det lokale folkestyret, realisert gjennom Formannskapslovene.

Samme år som Senterpartiets historie startet, 1920, fikk Knut Hamsun Nobels litteraturpris for boka "Markens grøde". Og nettopp markens grøde, maten, er noe mange fortsatt forbinder med Senterpartiet. Det er bra, for mat er politikk! Det handlet om beredskap og matsikkerhet. Det handler om folkehelse, næringspolitikk og distriktspolitikk.

Lokalvalget i fjor høst var historiens beste for Senterpartiet. Det så vi også her i Troms, med rekordmange lokale folkevalgte og et historisk gjennombrudd i bykommunene. Veksten vises ikke bare i valgene – det er medlemmene som driver partiarbeidet fremover og som utvikler politikken. Derfor er vi ekstra glad for at Sp har, som eneste parti, hatt medlemsvekst seks år på rad.

Senterpartiet har også de siste årene vokst seg stor i hele Nord-Norge, og det handler om at Senterpartiet er en motmakt til dagens regjering i deres iver etter å sentralisere hele landet. Nord-Norge er den landsdelen hvor sentraliseringen nok føles ekstra kroppen. Vi har vært vitne til flere tvangssammenslåinger av kommuner og ikke minst tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, de tydeligste eksemplene på det lokale folkestyret blir overkjørt, overhørt og overprøvd. I tillegg til det manglende overføringer til våre lokale folkevalgte som nå må prioritere med hard hånd om hvilke tilbud som skal opprettholdes rundt om i vårt nye gigantfylke.

Sandra Borch - Stortingsrepresentant Troms.  Foto: Ole Berg-Rusten

Senterpartiet har tatt opp mange viktige saker for Nord-Norge og har vært en tydelig stemme for Forsvaret i nord. Kampen for Hærens Bell-helikopter på Bardufoss, Andøya Flystasjon, investeringer i nye stridsvogner og et milliardløft for å styrke Norges nasjonale forsvarsevne har vært og er viktige saker for Senterpartiet, som i flere år dessverre har stått helt alene i disse kampene. Men heldigvis er vi et parti som ikke gir opp så lett, og vi varsler nye kamper for Forsvaret i nord i tiden som kommer.

Kampen for et godt beredskapstilbud i nord har også vært viktig. Enten det er innfor ambulanse, politi eller brannvesenet. Vi har derfor vært helt imot den massive sentraliseringen av politiet, som nok ikke burde vært kalt en nær-politireform, men heller en fjern-politireform. Kampen for en god nok helikopterberedskap i Nord-Norge er viktig, det handler om våre innbyggers liv og helse. Senterpartiet kan derfor ikke akseptere at regjeringen år etter år har bygd ned helikopterberedskapen i vår landsdel.

Ivar B. Prestbakmo - Fylkesordfører Troms og Finnmark  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Styrking av økonomien til fylkeskommunen og kommuner er også viktige saker for partiet. Det handler om å gi vår lokale folkevalgte økonomiske muskler og forbedre tjenestene til folk i hele landet, for å opprettholde skoler og ikke minst for å gi eldre en god alderdom enten i sitt eget hjem, i en omsorgsbolig eller sykehjem uansett hvor du bor. Derfor foreslår Senterpartiet å øke kommunesektorens overføringer med 4 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i Kommuneproposisjonen 2021. Innenfor økt ramme skal det avsettes minimum 1 mrd. kroner til et vedlikeholdsprogram for fylkesveiene, det er viktig for at folk og varer skal komme seg fram på en forsvarlig måte både sommer og vinter.

Gjennom hundre års partihistorie har det vært både opp- og nedturer, men partiet har vært opptatt av nærhet til det viktigste, til velferd for folk gjennom hele livet, en praktisk næringslivspolitikk, en fiskeripolitikk bedre tilpassa Nord-Norge, beredskaps- og forsvarspolitikk, en kulturpolitikk der folk bor. Vi er litt uhøytidelig også, partiet for kaffekoppstrategi, latter og vi er dansepartiet.

– USOLIDARISK: Svein Leiros - fylkesleder Troms Senterparti  Foto: Kjetil Nielsen Skog

Vi vil gjerne bruke anledningen i vår 100 års jubileum og takke alle som har gitt oss tillitt ved å gi oss sin stemme og samtidig takke alle våre lokale tillitsvalgte som bruker mye av sin fritid på å fremme viktige politiske saker.