Debatt:

Smittestopp – i tilfelle

«Selv om det er lav spredning av koronaviruset i samfunnet akkurat nå, betyr det ikke vi ikke trenger Smittestoppappen. Vi vil få nytte av både sporing og kunnskapsgrunnlaget ved neste korsvei», skriver Sveinung Stensland (H)

Illustrasjonsbilde.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

meninger

Folkehelseinstituttet stoppet i starten av uken all innsamling av data fra smittestopp-appen, fordi Datatilsynet har nedlagt midlertidig forbud.

Det var riktig, fordi hensynet til personvernet vårt står sterkt i Norge.

Nå sikrer vi at de som benytter seg av smittestopp-appen i fremtiden, ikke deler mer informasjon enn nødvendig. Dette skjer på et tidspunkt hvor appen gjennomgår de endringene som trengs, for at brukerne i større grad skal bli ivaretatt. Det gjelder både våre bevegelser, og kunnskapene om dem. Helt nødvendig, dersom vi på nytt må slå ned smitte.

At den er trukket tilbake, betyr ikke at smittestopp-appen er historie. Behovet er ikke der nå, fordi vi har hatt en vellykket håndtering av smittespredningen. Hvis smitte skulle blusse opp igjen, så vil vi være avhengige av å spore den. Det er helt elementært hvis vi skal få kontroll på smitten, og hindre mer død, mer sykdom, mer belastning på helsevesenet. Og ikke minst, unngå å stenge ned samfunnet. Nedstengningen har påført folk, bedrifter, fylker, kommune og stat, uerstattelige tap. Kunnskapsinnhenting er helt nødvendig for å unngå dette.

Når smittevernloven ble debattert i Stortinget tirsdag denne uken, kom Senterpartiet inn fra sidelinjen med et forslag om å trekke tilbake smittestopp-appen, og kun bruke den til sporing.

Senterpartiets forslag vil svekke helseberedskapen i Norge. Å få rask kunnskap har vært svært viktig for håndteringen av pandemien. Folkehelseinstituttet sier selv at den delen av Smittestoppappen som Senterpartiet vil fjerne, er den delen av appen de allerede har hatt nytte av. Det er oppsiktsvekkende at Senterpartiet vil fjerne en så viktig del av kunnskapsgrunnlaget for vår beredskap midt i en pandemi.

Nå er det lite smitte i samfunnet, men vi vet ikke når det kan blusse opp igjen. Det eneste vi vet er at vi fortsatt ikke har en vaksine eller legemidler mot viruset. Da kan vi ikke i tillegg fjerne et av de beste verktøyene vi har for å forhindre spredning.