DEBATT:

Piggdekkavgifta er ei stor usosial avgift som vil gjøre vinterhverdagen svært vanskelig for mange

Folk flytter til byer med bedre økonomistyring. Mangler vi økonomistyring i Tromsø kommune?, spør forfatteren av innlegget.

USOSIAL AVGIFT: Forfatteren av innlegget mener piggdekkavgiften er en usosial avgift.  Foto: Erik Johansen/NTB Scanpix

meninger

Tromsø kommune er allerede en dyr by å bo i, noe som merkes med at innbyggertallet faller. Folk flytter til byer med bedre økonomistyring. Mangler vi økonomistyring i Tromsø kommune?

Huseiernes bokostnadsindeks for 2019 opplyser følgende: På nåværende tidspunkt er Tromsø kommune den tredje dyreste kommunen i Norge å bo i.

Sørreisa kommune er den billigste kommunen i Norge å bo i og har fordeler som Tromsø kommune ikke kan tilby sine innbyggere, for eksempel ingen eiendomsavgift, ingen drivstoffavgift med mer.


Debatt:

Få inn litt bompenger i tillegg så kan vel kroken settes på døra

Det er vel nå snart nok med avgifter her i Tromsø som skal føres over til bileiere, skriver debattanten.


I Tromsø snakkes det nå om bompengeavgifter, økt eiendomsavgift, turistskatt, økte kommunale avgifter til beboere på sykehjemmene, høyere arbeidsledighet, lavere skatteinngang. Og nå den nyeste avgiften: PIGGDEKKAVGIFTEN.

Blir det slik i Tromsø kommune at etter hvert som kommuneøkonomien blir dårligere legges det til en ny avgift for innbyggerne? Det er feil å påpeke at Tromsø har store problemer med svevestøv, forblåst som vi er med nordavind og balsfjordvind.

Målestasjoner må plasseres i andre områder enn tunnelåpninger, for eksempel på Kvaløyaveien, Sydspissen, Skattøra, i Tromsdalen og på Kvaløysletta, da kan det bli helt andre måleresultater.


Debatt:

Piggdekkavgiften rammer hinsides

Forfatteren av debattinnlegget skriver om konsekvensene av piggdekkavgiften.


Vi bor i en by med stort distrikt, det er lange avstander og bratte bakker.

Tromsøya har ved Prestvannet en høyde på 96 m.o.h. og høyeste punkt på Tromsøya er Varden med 159 m.o.h. Mange innbyggere bor på øvre del av Tromsøya. Både topografi og opptil syv måneder med snø på veier og gater, gjør at de fleste bilister har behov for å kjøre med piggdekk, alternativt kjettinger. Både unge og eldre setter sikkerheten først og forholder seg til veitrafikkloven om å «sko seg etter føret» når de må kjøre bil, enten det er sommer eller vinter.

Tromsø kan ikke sammenlignes verken med Trondheim eller Oslo angående luftkvalitet eller kjøreforhold. Tromsø har ofte vanskelige kjøreforhold vinterstid på dårlig veistandard og har ikke tog eller trikk. Det positive her i nord er at vi har masse frisk luft og kvaliteten er upåklagelig.

Piggdekkavgifta er ei stor usosial avgift som vil gjøre vinterhverdagen svært vanskelig for mange.


Debatt:

Piggdekkavgiften: Når skal kommunen begynne å ta ansvar?

Er det riktig prioritering å bruke 62 mill. kr på opprusting av storgata, kontra å sette i gang med å få ned støvmengden i de verste områdene på Tromsøya, spør Harald Olsen i dette debattinnlegget.


Norges Lastebileierforbund er svært betenkt hvis en slik avgift resulterer i mindre bruk av piggdekk. Det vil resultere i mer bruk av piggkjettinger med stor slitasje på veier og dermed mer støy og støv. Det samme kan også bli resultatet for alle bussene.
Vi opplever hver vinter trafikkaos i byen hvor både busser og tungtransport står på kryss og tvers både i bakker og på Tromsøybrua. Hvordan tenker MDG å løse dette problemet? Er høyere avgifter på tungtransporten og busser ei løsning?

Avgiftsnivået i Tromsø kommune er allerede altfor høyt og bilistene betaler allerede sin del.

Skal Miljøpartiet Det Grønne og administrasjonen i Tromsø kommunen fortsette å finne fram nye avgifter, lover det ikke godt for fremtidig bosetting i Tromsø kommune.