DEBATT:

Politiet må håndtere den nye kriminaliteten

Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme, skriver Kent Gudmundsen.

NY KRIMINALITET: Politiet må flytte seg fra gata til data, mener stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.  Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

meninger

Kriminaliteten og de kriminelle i Norge forandrer seg. Det er ikke overraskende, for utviklingen har skjedd gradvis og over år. Da er det viktig at vi setter politiet i stand til å følge etter utvikling. Kort og enkelt handler det om min og din sikkerhet.

Politiet skal være på plass når man trenger dem, men de skal også kunne løse den kriminalitet nordmenn faktisk møter. Da handler det ikke bare om kontor, men at vi har synlig og tilgjengelig politi ute i felt. Med dagens teknologiske løsninger kan rullende politikontor være mer effektivt og gi bedre polititjenester enn tidligere lensmannskontor med begrenset åpningstid og antall ansatte. Ser man resultatet i eksempelvis Nord-Troms er det mye som bekrefter at polititjenestene nå er bedre med høyere oppklaringsprosent, enda antall saker har økt.


DEBATT:

Å rive statuer gir ikke mindre rasisme

Rasisme må bekjempes, men det hjelper ikke å rive statuer, skriver forfatteren av debattinnlegget.


Målet er helt klart. Uansett hvor i landet man bor, så skal man være trygg. Politiet skal rykke ut tidsnok og oppklare saker raskt. Vi kan likevel ikke late som om kriminaliteten er den samme som for tyve år siden.

En av de sakene som øker mest hos politiet, er overgrepssaker mot barn over nett. Nettverkene strekker seg gjerne gjennom flere land, byer og kontinenter. Det gjør de vanskelige å avdekke. Bare se på tallene: Seksuelle overgrep har eksplodert med over 160 prosent. Kriminaliteten er mer organisert. Grenseoverskridende. Den skjer på nettet. I én politioperasjon hadde man over 400 fornærmede og én gjerningsperson som satt på tusenvis av filer med overgrepsmateriale. Dette krever enorme ressurser for politiet å oppklare.


DEBATT:

En sulteforet fylkeskommunal økonomi

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fremstår mer og mer meningsløs etter hvert som regjeringens kroniske underfinansiering av fylket kommer fram i lyset, skriver fylkesrådet i Troms og Finnmark.


Nå har politiet har fått de verktøyene de behøver for å avdekke overgrepene.

Siden 2014 har tradisjonell vinningskriminalitet i Norge falt med hele 40 prosent. Det tilhører sjeldenheten at man hører om innbrudd i kiosker, butikker eller busser. Det betyr dessverre ikke at nordmenn har blitt mer lovlydige. I samme tidsperiode har antallet overgrep over nett, identitetstyveri og tyveri av digitale bilder skutt i været. I takt med at vi flytter verdiene våre digitalt, har de kriminelle fulgt etter. Da må også politiet gjøre det samme.

Det enkleste er alltid å si at alt var bedre før, slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør i dag. Men de snakker aldri om hva som er deres alternativ til politireformen. Etter 22. juli fikk vi en debatt om organiseringen av politiet. Viktige rapporter kom med nedslående konklusjoner: Norsk politi var ikke rustet for å møte morgendagens kriminalitet. Politiet var ikke riktig organisert. Gjerningsmannen på Utøya kunne vært stoppet tidligere. Tilliten til politiet er avhengig av at de klarer å løse utfordringene og svare på den kriminaliteten som faktisk skjer i samfunnet vårt. Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme.


Kommentaren

Trenger vi skilt mot alt vi ikke liker?

Det første man skal spørre seg når det rykker i foten, og man ønsker å sette opp skilt, er om det man vil til livs faktisk er et problem eller ikke.


Når terrorister planlegger angrep på norsk jord, må politiet ha kompetansen og ressursene til å stoppe dem.

Svaret på analysene etter 22. juli ble norgeshistoriens største politireform, vedtatt av Høyre, FrP, V, KrF og Arbeiderpartiet i 2015. Dette ble både krevende og dyrt. Foreløpig kan vi være stolte av at vi har fått over 1500 flere politifolk i landet. Vi har fått nytt teknisk utstyr og nye biler som skal fungere som rullende lensmannskontor, og politiet starter etterforskning av saker raskere enn før. Det er også helt uomtvistelig at kriseberedskapen har blitt bedre.

Når reformen sluttføres i 2020, er politiet bedre rustet enn noen gang til å forebygge og håndtere moderne kriminalitet. Dette er viktige endringer for tryggheten i Norge.