DEBATT:

Et forsvar for fremtiden

Jeg har en klar forståelse av hva fred, selvstendighet og demokrati betyr. La oss ta vare på det, bistå andre og fortelle våre barn og barnebarn i takknemlighet, skriver Geir Sigbjørn Toskelad (KrF) i Forsvars- og utenrikskomiteen.

VIL STYRKE HÆREN: Toskedal mener at vi bør styrke hæren med flere soldater, økt kampkraft og landsforsvar.  Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

meninger

Forsvar er en av statens viktigste oppgaver. Det er viktig for å forsvare landet, sikre vår selvstendighet, suverenitet og politiske handlefrihet. Forsvaret skal støtte hele samfunnet når det er nødvendig, særlig i krisetider.

75 år med fred, frihet og demokrati har lært oss å holde fast ved våre verdier. Landets forsvar er kostbart, men historien og samtiden viser at det er verdt det. Vi trenger et bærekraftig og godt utrustet forsvar. Vi må holde fast ved stabile relasjoner til naboland, trygge grenser og sikre vennskap og lojalitet mellom allierte.

Med KrF i regjeringen vil vi fortsette å bygge et forsvar med god forsvarsevne og høy beredskap, rigget for å ta imot alliert støtte og kapasiteter som også kan delta internasjonalt med våre allierte. Nå jobber vi med ny langtidsplan fram mot 2028. Det skal brukes 16,5 milliarder kroner mer på forsvar i 2028 enn i dag. NATO har et mål om 2 prosent av BNP. Men BNP er en usikker målestokk i disse krisetider; det viktigste må være å utvikle beredskap og forsvarsevne planmessig ut fra våre norske behov. Prosentmål sier lite om forsvarsskrift.


Forslag til «Langtidsplan» gir verken nok trygghet og beredskap

Regjeringen la frem sitt forslag til neste «Langtidsplan for Forsvaret» 17.04.20. Selv om det er enkelte positive elementer i forslag, er hovedinntrykket er det er for lite, for sakte og ikke tilstrekkelig til å gi tilstrekkelig trygghet for innbyggerne i nord og i landet som helhet, skriver politikerne bak dette innlegget.


Norge og allierte står overfor et mer alvorlig trusselbilde enn ved utarbeidelsen av forrige langtidsplan fra 2014. Trender som stormaktsrivalisering, nasjonalisme og proteksjonisme utfordrer internasjonalt samarbeid og gir økt usikkerhet, også i våre nærområder. Nå er det viktig å ivareta en rett balanse mellom avskrekking og beroligelse. Det er summen av vår forsvarsevne, NATOs kollektive forsvar og troverdige planer for tidlig støtte fra allierte som virker avskrekkende.

Heimevernet, med 11 distrikt, gjør en viktig jobb i å støtte sivilsamfunnet i den pågående krisen, samtidig som de ivaretar beredskapen. KrF ønsker særlig å bidra til at HV blir modernisert og får tilført nødvendig materiell.

Vi vil styrke hæren med flere soldater, øke hærens samlede kampkraft og landforsvar, og videreutvikle Brigade nord til fire mekaniserte manøverbataljoner. Planen er å skaffe nytt artilleri, og nye stridsvogner fra 2025.


Debatt:

Trusselbildet angår også deg

Vi bør alle ta inn over oss alvoret i det trusselbildet som Etterretningstjenesten presenterte. Jeg håper rapporten blir diskutert i bedrifter, organisasjoner og over lunsjbord i hele landet.


Nå skal fartøyer og bemanning økes i tråd med landets situasjonsforståelse og myndighetsutøvelse. Dagens ubåter, fregatter og mineryddere skal oppgraderes og gis forlenget levetid. Kystvakten videreføres med 15 fartøy, derav 3 nye.

Dagens maritime overvåkingsfly P-3 Orion-fly skal erstattes av P-8 Poseidon med mye større og mer moderne kapasiteter. Disse enhetene krever en tidsmessig og strategisk plassering med tilhørende luftvernforsvar.

Vi må ha et forsvar med reaksjonsevne og utholdenhet. Da forventer jeg at Forsvaret gjennomgår sine planer og utdanninger innenfor alle grener og ledd for å sikre kompetanse, effektivitet og klok ressursutnyttelse.


Debatt:

– Uten miljøet man bygde opp på Bardufoss, ville UiT aldri hatt tilbud om flyfag

Det er med en viss uro man registrerer UiTs ønske om å flytte trafikkflygerutdanninga i sin helhet over til Tromsø.


Etter tallrike besøk ved Europas krigsminner, konsentrasjonsleirer, land uten demokrati og tre store D-dagsjubileer ved Normandie har jeg en klar forståelse av hva fred, selvstendighet og demokrati betyr. La oss ta vare på det, bistå andre og fortelle våre barn og barnebarn i takknemlighet!