Debatt:

Nye vindkraftverk skal ikke forankres – de skal stanses

Direktørene bryr seg ikke med noe så banalt som å begrunne, for ikke å si dokumentere, at vi har bruk for mer vindkraft.

  Foto: Ty Stange / Ritzau Scanpix

meninger

Knut Kroepelien og Øyvind Isachsen leder energibransjens to lobbyorganisasjoner (Energi Norge og NORWEA). De to er nå ute med en kronikk som promoterer mer vindkraft på land i Norge. Kronikkens tittel er «Vindkraft må forankres lokalt».


Vindkraft må forankres lokalt

De to direktørene i Norwea og Energi Norge hevder at folk flest forstår at utbygging av ny vindkraft bidrar til lavere strømpriser og flere arbeidsplasser.


Utgangspunktet deres er olje-og energiminister Tina Brus ferske stortingsmelding om revisjon av konsesjonssystemet for vindkraft. Og de to herrene ønsker å bidra med tre gode råd inn i den forestående revisjonen. Kortversjonen av de tre rådene er «Bedre forankring», «Raskere prosesser» og «Større verdier lokalt». De to legger ikke skjul på at de tre rådene har et felles overordnet mål: Å få konfliktnivået ned og tempoet opp i den videre utbyggingen av vindkraft på land i Norge.

De to direktørene bryr seg ikke med noe så banalt som å begrunne, for ikke å si dokumentere, at vi har bruk for mer vindkraft. Her nøyer de seg med følgende påstand: «Folk flest forstår at vi trenger mer fornybar energi om vi skal klare å kutte klimagassutslipp som er farlige for både mennesker og natur.» Her har nok direktørene ikke helt fått med seg hva som er i ferd med å skje med holdningene til vindkraft, nettopp hos «folk flest». Så får vi håpe direktørene fortsatt vil høre på «folk flest», etter hvert som nye gallup-tall renner inn.

Det tredje rådet, «Større verdier lokalt» fortjener en ekstra kommentar, så det rådet tas med i sin helhet: «Kommunen må sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes i vindkraftverket. En mulighet er å innføre naturressursskatt, slik man har for vannkraft i dag, men utenom utjevningssystemet slik at den går direkte til den berørte kommunen. Ordningen må være enkel og skape forutsigbarhet for begge parter, uten å svekke lønnsomheten i prosjektene.» Særlig den siste setningen bør skape interesse hos fagøkonomer, fordi den tilsynelatende etablerer noe som hittil ikke har vært mulig, selv ikke for den mest ivrige provenyfantast i Finansdepartementet: Å skattlegge noen hardere «uten å svekke lønnsomheten» hos den som skattlegges.

Som kjent har den voldsomme nedbyggingen av urørt natur ført til et folkeopprør over hele landet. Stadig nye avsløringer har vist at forvaltningen (NVE og OED) har råkjørt ut over enhver fornuft i flere år, og gitt konsesjoner som aldri skulle vært gitt. I tillegg godkjennes glatt at gitte konsesjoner blir voldsomt endret uten nye konsekvensutredninger. Derfor hastevedtok da også Stortinget på siste dag før ferien rett og slett at ALLE gitte konsesjoner nå skal gjennomgås: «Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»

Nå kjenner jo de fleste det gamle ordtaket om bukken og havresekken. Så det hadde nok vært enda bedre om Stortinget hadde satt ned en uavhengig kommisjon for å granske det NVE og OED har drevet med på vindkraftområdet de senere årene!