Leder:

Ingen grunn til å slappe av – vi må fortsatt være forsiktige

I Norge generelt, og Nord-Norge spesielt, har vi vært relativt skånet for pandemiens herjinger.

ILLUSTRASJON: ODD KLAUDIUSSEN 

meninger

En kombinasjon av strenge tiltak og spredt befolkning har gjort at både smittetall og antall døde har vært forholdsvis lave sammenlignet med både naboland og verden for øvrig.

Derfor har også myndighetene løsnet mer opp på smitteverntiltakene, til manges glede. Vi kan reise innenlands, gå ut blant hverandre og sakte, men sikkert løsne opp, så både sosiale konstellasjoner og forretningsliv får sårt tiltrengt luft under vingene. I Tromsø er det som kjent ikke registrert nye smittetilfeller siden 17. mai.


«Du kan faktisk støtte lokalt næringsliv uten kleine heiarop»

Lokalt næringsliv trenger ekstra hjelp i sommer.


Det er likevel all mulig grunn til å be folk fortsatt være forsiktige og påpasselige, for nå er det flere land som opplever skuffende tilbakeskritt i negativ retning, og da selvsagt særlig i områder der befolkningen lever tett.

I byområder i Tyskland har de måttet skru til sikkerhetstiltakene igjen, og nå også i Spania, rett etter man begynt å åpne opp igjen. Samme ser vi i Brasil, for ikke å glemme den nitriste situasjonen i USA, der over 130.000 mennesker allerede har mistet livet som en direkte følge av pandemien. Tre millioner amerikanere er registrert smittet. Svimlende tall.

I mandagens iTromsø sier professor ved institutt for matematikk, Kristoffer Rypdal, at vi fortsatt må være forberedte på «svenske tilstander», altså at smitten på kort tid kan komme til å blusse opp igjen også hos oss, nettopp fordi det er løsnet på tiltakene vi var svært strenge på å gjennomføre og leve etter for bare kort tid siden.

Intervjuet ble gjort på bakgrunn av et avisanlegg han hadde skrevet i herværende avis forrige uke, og som har gått sin seiersgang og blitt delt flittig i sosiale medier. Der pekte han på det berømte R-tallet, som ikke var spesielt ulikt mellom oss og Sverige. R-tallet beskriver hvor mange én person smitter videre, og dette tallet bør altså ligge på under én for at smitten ikke skal øke betraktelig.


Kommentaren

UiT har gitt seg selv et omdømme-problem

At Roger Ingebrigtsen sier opp en jobb og går til en annen er ikke noe nytt. Han har CV så lang at man trenger flere stresskofferter for å romme den, og er sjelden lenge i noen jobber.


Per i mandag 6. juli var det totalt 71.419 bekrefta smittet i Sverige og totalt 5.420 døde, mens Norge, til sammenligning, står med «kun» 8.930 bekrefta smittede, og 251 døde i Norge.

«Det kan komme et oppbluss overalt, i og for seg. Det er viktig å skjønne at R-tallet avhenger av hvilke tiltak vi har, og hvordan vi omgås hverandre. Jeg tror at vi har like høyt R-tall her som i Oslo, vi oppfører ikke annerledes her enn der. Forskjellen er bare at det er lite smitte her».

Det er grunn til å lytte til Rypdals edruelige formaninger. Vi må også huske at Oslo har større gjennomtrekk av folk, og dermed større potensial for import av smitte. Når vi nå går mot de travleste ferieukene, vil det også nødvendigvis utsette flere av oss for smitteeksponering, som igjen vil øke sjansen for smitte også her i nord. Der var slik viruset nådde oss sist også.

Ergo er det bare å gjenta til det kjedsommelige at man fortsatt må være forsiktige, ta hensyn, lytte til myndighetene og tenke på andre enn bare seg selv.