Debatt

«Barbara Vögele trekker helsekortet»

Hun trekker helsekortet, med en udokumentert påstand, i et forsøk på å gi befolkningen inntrykk av at det er piggene i vinterdekkene på bilparken i Tromsø som er den dominerende kilde for svevestøvet som er påvist i Tromsø, skriver Kjell Sundfær, KOLS-pasient.

Piggdekk. Arkivfoto: Ronald Johansen 

meninger

Viser til den utmerkede artikkel i avisen iTromsø den 30. juni 2020 angående den famøse innføring av piggdekkavgift i Tromsø kommune som var ført i pennen av Bodil Ridderseth Larsen som er kommunestyrerepresentant for partiet Høyre i Tromsø. Og tilsvar fra Barbara Vögele som representerer og er gruppeleder for partiet Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Jeg føler et sterkt behov å kommentere noen udokumenterte påstander som kom fram i tilsvaret. Når Barbara hever seg selv opp til overopphøyet sannhetsgudinne som vet i detalj hvor svevestøvet kommer fra, er det med en viss undring jeg ser at holdningene i MDG bikker mot en religiøs kult, spør du meg.

Hun trekker helsekortet, med en udokumentert påstand, i et forsøk på å gi befolkningen inntrykk av at det er piggene i vinterdekkene på bilparken i Tromsø som er den dominerende kilde for svevestøvet som er påvist i Tromsø. Dette er en udokumentert påstand – det er adskillig flere kilder til svevestøv i Tromsø. Her kan nevnes:

Grus og pukk som leveres per båt og deretter formes til forskjellige konsistenser. Leveranse og sortering pågår 24 timer i døgnet sies det fra beboerne på Stakkevollan.

All denne stein, sand og grus skal transporteres til alle byggeplassene på øya via Stakkevollveien på åpne lastebiler.

Vinterstøinga av veiene slik at folk komme seg sikker fram til de aktiviteter som må til for at byen skal fungere er sannsynligvis hovedkilden til kilde til svevestøvet.

Likeså er piggfrie vinterdekk er en kilde ved at dekkene polerer strøsandet til støv som virvles opp i luften viser svensk forskning.

Vedfyring er også en absolutt signifikant kilde til opphav av svevestøv er det dokumentasjon på.

Og det må presiseres at det svevestøvet som måles er rett utenfor tunnelene og på hele veistrekningen på Stakkevollveien. Mens målingen på St. Hanshaugen er ti ganger bedre!

Konklusjonen er at vi har en formidabel flott luft i Tromsø, bare spør Balsfjordvinden. Og – støv fra piggdekkene er bare et fragment av det totale svevestøvet, punktum!

Siden kommuneøkonomien er «Robek»-klar ifølge skribent Johannes Hansen, er jo dette egentlig et forsøk på å utsette tilnærmingen til «Robek» listen?

Spørsmål to, hvor skal pengene komme fra som skal til for å innføre piggdekkavgiften?