Debatt

Koronakrisen har styrket fremtidens helsevesen

Ja, Norge trenger flere som arbeider i helsevesenet. Nettopp derfor har regjeringen sørget for ekstra mange studieplasser innen helsefag til høsten, skriver stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth (H) og Kent Gudmundsen (H).

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

I et debattinnlegg kritiserer lederen av Rødt Troms, Frode Bygdnes, regjeringens håndtering av koronakrisen. Han tar til orde for at regjeringen har kjøpt seg ut av koronakrisen ved å leie inn bemanning fra utlandet, og skriver blant annet at «Høyres strategi ligner på Kuwait-økonomien, som går ut på å kjøpe tjenester utenfra». Det har vært helt nødvendig å bruke vikarer i koronakrisen, og sammenligningen med Kuwait er kunnskapsløs.

Vi bor i et land der en av fem arbeidstakere jobber i helsevesenet. Ingen annet land i verden har flere ansatte i helsevesenet per innbygger enn oss. Det norske helsevesenet har håndtert koronakrisen svært godt. De står i førstelinjen og gjør en fantastisk og viktig jobb.

Likevel er det ikke til å stikke under stol at mangel på sykepleiere er en stor utfordring i helsesektoren. Vi trenger flere sykepleiere og helsefagarbeidere nå og i fremtiden. Det har Bygdnes rett i. Derfor jobber regjeringen kontinuerlig med å løfte fram flere sykepleiere. Det handler om at vi må utdanne flere, men også om at vi må beholde de vi har.

Rødt-lederen i Troms anklager helseminister Bent Høie for å ha forsømt sin oppgave med å sikre en trygg og forsvarlig helsetjeneste i landet, og at vi har en regjering som har kjøpt seg ut av en krise. Det er utfordrende å rekruttere nok kompetent helsepersonell ved norske sykehus og i kommunene i den ekstraordinære situasjonen vi er i, særlig nå i sommerferien.

Når Bygdnes skriver at «sommerstengte fødeavdelinger på sykehusene begrunnes med mangel på gynekologer» tar han feil. Når noen fødeavdelinger stenges om sommeren er det stort sett på grunn av ferieavvikling. Det er helseforetakene selv som er ansvarlige for å ha tilstrekkelig bemanning og sikre forsvarlig drift. Innleie av helsepersonell fra utlandet har vært nødvendig, og de som kommer til Norge for å arbeide i helsevesenet skal testes for korona. De skal derfor ikke utgjøre en smitterisiko, slik Bygdnes hevder at de er.

Om en stund kan vi samle erfaringer fra koronakrisen, og vi kommer til å komme styrket ut med et helsevesen som har økt kunnskap om pandemi- og beredskapshåndtering. I tillegg skal vi utdanne flere sykepleiere for å stå bedre rustet til neste gang.

Det er spesielt at kronikkforfatteren kritiserer minister for høyere utdanning, Henrik Asheim, for å svekke sykepleieutdanningen når antallet studieplasser til sykepleierstudiet har gått opp med Høyre i regjering. Hvert år utdannes det flere sykepleiere enn året før. Og nå blir det enda flere.

I år er det nemlig rekordmange som har søkt høyere utdanning, og helsefag er det utdanningsområdet som har flest søkere. Hele en av ti søkere har tatt sykepleieutdanningen som sitt førstevalg. Det lover godt for fremtiden.

I revidert nasjonalbudsjett økte regjeringen antall studieplasser på høyere utdanning med ytterligere 4000 studieplasser, hvor 1100 av disse er innen helse- og sosialfag. Allerede til høsten er det 250 flere som får ta bachelor i sykepleie og 200 flere sykepleiere som får ta videreutdanning. Så når Bygdnes skriver «utdann flere leger og sykepleiere», så kan vi trygt svare at det gjør vi.