DEBATT:

Dagens trusselbilde viser med tydelighet at spesialoperasjoner er helt avhengige av luftressurser

Det bør ikke være noen tvil om at hovedoppdraget til Forsvarets Bell 412 helikopter er forsvaret av Norge, skriver forfatterne av innlegget.

BELL 412: En dedikert helikopterkapasitet for Forsvarets spesialstyrker (FS) gir langt større muligheter innen utførelse av spesialoperasjoner enn tidligere, skriver forfatterne.  Foto: Audun Braastad/ NTB scanpix

meninger

Det bør ikke være noen tvil om at hovedoppdraget til Forsvarets Bell 412 helikopter er forsvaret av Norge. Dagens trusselbilde, og krevende og komplekse situasjoner viser med tydelighet at spesialoperasjoner er helt avhengige av luftressurser. En dedikert helikopterkapasitet for Forsvarets spesialstyrker (FS) gir langt større muligheter innen utførelse av spesialoperasjoner enn tidligere.

Spesialoperasjoner og spesialstyrkeaktivitet kjennetegnes ved at de er fellesoperasjoner. Spesialstyrkene har behov for å ha kapasiteter på land, på sjøen og ikke minst i luften for å kunne løse sine oppdrag. Fra 1. august 2018 ble Forsvarets spesialstyrker (FS) styrket gjennom en SOATG (Special Operations Air Task Group) og fra 1. august 2019 med en dedikert helikopterkapasitet i Luftforsvaret, 339 SOAS (Special Operations Aviation Squadron). Begge avdelinger er luftforsvarsavdelinger, under 134 Luftving, men er underlagt Forsvarets spesialstyrker (FS). Sjef Forsvarets spesialstyrker har taktisk kommando over begge avdelinger.

Oppdraget er nasjonalt forsvar, kontraterrorberedskap og operasjoner i utlandet, herunder også krisehåndtering. For å kunne utøve dette oppdraget er det viktig med en tett integrering mellom Bell-412 miljøet i Luftforsvaret og spesialstyrkene.


DEBATT:

«Et forsvar for fremtiden»

Jeg har en klar forståelse av hva fred, selvstendighet og demokrati betyr. La oss ta vare på det, bistå andre og fortelle våre barn og barnebarn i takknemlighet, skriver Geir Sigbjørn Toskelad (KrF) i Forsvars- og utenrikskomiteen.


Det betyr også at avdelingene er trent, organisert, bemannet og utrustet for at de sammen kan løse oppdrag i hele konfliktskalaen og i hele spekteret av helikopterrelevante spesialoperasjoner.

For å gjennomføre krevende spesialoperasjoner med høy tilgjengelighet og reaksjonsevne er det nødvendig med et meget tett samarbeid og omfattende integrasjon mellom avdelingene i spesialstyrkemiljøet. Det mest krevende er utførelse av skarpe operasjoner, som må være så godt innarbeidet og samtrent hos de involverte, slik at risiko for vårt personell og risiko rundt gjennomføring av oppdrag reduseres.

Bruk av helikopter løfter spesialstyrkene og forbedrer Forsvarets operative evne. Med kort varslingstid er det viktig at disse miljøene trener og øver sammen og er fullstendig interoperabel. Og ikke bare over områder og terreng hvor det er få mennesker. Vel så viktig er det å trene så realistisk som mulig over tettbebygde strøk og urbane miljøer.


80 år siden kampene i Narvik

Forsvarsministeren og statsministeren markerer i denne teksten 80-årsjubileet til «Slaget om Narvik»


Personellet vårt er mennesker som «går den ekstra mila», og det klarer de bare om de har trent sammen, har tillit til hverandre og har en felles målsetting. Det er for sent å øve på krevende oppdrag når situasjonen først har oppstått, derfor må vi legge ned mye arbeid for alltid å være klare for det uforutsette.

Det å samle Bell-helikoptrene i ett felles spesialstyrkemiljø har vært riktig og viktig, og vil bidra til å øke Forsvarets operative evne. En helikopterkapasitet som kan utføre spesialoperasjoner kan også støtte resten av Forsvaret og sivile beredskapsaktører i krisehåndtering ved behov, avhengig av oppdrag og prioritet.

Samtidig er ikke dagens Bell-flåte stor nok til å dekke to eller flere hovedoppgaver tilfredsstillende nok. Derfor er det viktig å ha fullt fokus på hovedoppdraget om en dedikert helikopterkapasitet for spesialstyrkene for et best mulig forsvar av Norge.


Forslag til «Langtidsplan» gir verken nok trygghet og beredskap

Regjeringen la frem sitt forslag til neste «Langtidsplan for Forsvaret» 17.04.20. Selv om det er enkelte positive elementer i forslag, er hovedinntrykket er det er for lite, for sakte og ikke tilstrekkelig til å gi tilstrekkelig trygghet for innbyggerne i nord og i landet som helhet, skriver politikerne bak dette innlegget.


Både Forsvarssjefens fagmilitære råd og langtidsplanen for Forsvaret har anbefalt å anskaffe en ny og forbedret helikoptertype tilpasset spesialstyrkenes behov og skape forutsigbare rammer for den videre utviklingen og styrkingen av 339 SOAS. Bell 412 må på sikt erstattes med et bedre egnet helikopter, hvis Luftforsvaret skal kunne støtte FS i alle sine roller fullt ut. Bell 412 er fortsatt arbeidsverktøyet, og sammen skal vi sørge for at kapasiteten utnyttes på best mulig måte, slik at vi er klare til å løse oppdrag for Norge i inn- og utland.