DEBATT:

Forsvarsministeren har bløffa offentligheten

Jens Ingvald Olsen mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har bløffa offentligheten og bagatellisert beredskaps-tilstanden i Norge.

BLØFF: Jens Ingvald Olsen mener forsvarsministeren har bløffa offentligheten. Illustrasjonsbilde.  Foto: Forsvaret / NTB scanpix

meninger

«Han sier det mangler både planverk, risiko- og sårbarhetsanalyser og en beskrivelse av hva slags aktivitet disse anløpene vil føre med seg. Det mangler også en god rollefordeling og rolleforståelse. Her skal vi gjøre en bedre prosess fremover.»

Denne oppsiktsvekkende uttalelsen presenterte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i intervju i Nordlys fredag 10. juli 2020 etter at han har hatt møte med ordførerne i Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Skjervøy.

Les forsvarsministers tilsvar her.

Det er nå over 4 år siden den første meldinga kom, våren 2016, om at US Navy (Den amerikanske marine) og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) var i kontakt med Tromsø Havn for å bruke den sivile Grøtsund industrihavn på Tønsnes, like nord for Tromsø bysentrum, som logistikkhavn for amerikanske (atom) reaktordrevne ubåter. På det tidspunktet var undertegnede i politisk ledelse og finansbyråd i Tromsø kommune. Jeg uttalte i intervju i avisa Nordlys at jeg var svært kritisk til disse planene. Særlig ut fra beredskaps- og sikkerhetshensyn mente jeg det var uforsvarlig å ha atomubåter liggende ved sivil kai nær Nord-Norges største by, og kun et par kilometer i luftlinje fra den viktigste helseinstitusjonen i Nord-Norge, UNN. Men også at planene var et ledd i en uønska militær opprustning i nordområdene, og at vi dessuten ikke får vite om ubåtene har atomraketter om bord.


Debatt

At forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tar så lett på dette er virkelig urovekkende

Jeg kan berolige forsvarsministeren med at jeg absolutt ikke er imot et styrket nasjonalt forsvar.


Hele den politiske ledelsen i kommunen var samlet om at vi ikke ville ha militær etablering som vil kunne hindre sivil næringsvirksomhet på det store, men per nå ubrukte industriområdet. Ikke minst vil eventuell matproduksjon som lakseslakteri og lignende ikke være kompatibel med en atomubåtbase.

Så var det stille om saka til 6. september 2018 da avisa iTromsø publiserte et intervju med pressetalsmann for FOH, Brynjar Stordal. «Vi opererer alltid på oppdrag fra politiske myndigheter. Dersom det er en lokalpolitisk eller rikspolitisk diskusjon rundt slike anløp, er det et spor FOH ikke er en del av, sier pressetalsmann Stordal». Og videre i samme intervju: «Når godkjenningene og koordineringene med sivile aktører er gjort, er det mulig å gjennomføre anløp med reaktordrevne fartøy også på Tønsnes. I løpet av tidlig høst skal koordineringer være gjort. Med 14 dagers behandlingstid betyr det at det teoretisk sett vil kunne ligge en atomubåt ved kai på Tønsnes i midten av november. Men da må alt rammeverk være klart, og en ubåt må søke diplomatisk godkjennelse for anløp med én gang». Anløpene har heldigvis latt vente på seg.


Debatt:

Beredskapen tas på alvor

Jens Ingvald Olsen fra Rødt påstår at jeg bagatelliserer anløp av reaktordrevne ubåter til Tromsø. Det vil jeg på det sterkeste avvise.


Bak Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) står regjeringa, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I oktober 2018 fremmet Rødt på Stortinget spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om risikoen ved den planlagte etableringa på Tønsnes, og om atomubåtene hadde raketter med atomstridshoder. Svaret var uklart, men Bakke-Jensen var klar på at Brattelidoktrinen fra 1975 gjaldt. Hovedinnholdet i Brattelidoktrinen (etter statsminister Trygve Bratteli, AP) er at Norge forutsetter at NATO-allierte ikke har våpen med atomstridshoder når de er i Norge, men at Norge ikke foretar inspeksjoner for å kontrollere at dette overholdes.

Så sent som i mars 2019 gjorde kommunestyret i Tromsø vedtak der det klart ble uttrykt at Tromsø kommune er imot etablering av logistikkhavn for reaktordrevne fartøy på Tønsnes.

Men det politiske presset fra Bakke-Jensen mot Tromsø kommune fortsatte i 2019, og fylkesmannen har fulgt dette opp overfor den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Blant annet i møte på ordførerens kontor i juni 2019, og i oktober 2019 ble varaordfører Aarbakke sammen med fylkesmannen innkalt til møte i forsvarsdepartementet. I avisinnlegg 4. november 2019, som svar på spørsmål fra undertegnede om beredskapsplanene skrev forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at det kun var noen beredskapsmessige forberedelser i de berørte kommunene som skulle gjennomføres før alt var klart, og han refererte til et konstruktivt møte i oktober.


Debatt:

«Hvor ofte atomdrevne ubåter vil komme til Tønsnes vites ikke»

Rødt Jens Ingvald Olsen etterlyser beredskapsplaner i forbindelse med at amerikanske atomubåter skal legge til kai ved Tønsnes.


Nå viser det seg altså at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har bløffa offentligheten, og bagatellisert beredskapstilstanden og behovene når atomdrevne ubåter skal ligge ved sivil kai for mannskapsbytte, proviantering og vedlikehold. Sivilbefolkninga, lokale myndigheter og kanskje også Stortinget har fått graverende desinformasjon fra den militære og politiske ledelsen i Norge.