Debatt:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen serverer bortforklaringer

Jens Ingvald Olsen svarer på Frank-Bakke Jensens tilsvar til Olsens innlegg om anløp av reaktordrevne fartøyer ved Tønsnes industrihavn.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Forsvaret / NTB scanpix

meninger

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fortsetter, i sitt svar til meg, sin omgåelse av realitetene angående bruk at Grøtsund industrihavn (Tønsnes) som logistikkbase for atomubåter. Han gir inntrykk av at de amerikanske atomubåtenes eventuelle bruk av det sivile havneanlegget er en kurant og dagligdags affære: «Reaktordrevne fartøyer, i første rekke ubåter, har gjennom flere tiår jevnlig anløpt norsk territorialfarvann og norske havner.» og »Det er ingen ny politikk», skriver han. Hvilke sivile havner i Norge har vært brukt som anløpssted, for ikke å snakke om logistikkhavn for atomubåter, Bakke-Jensen?


Debatt

«Bedre tilrettelegging for anløp av reaktordrevne ubåter i nord innebærer ingen ny politikk»

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer Jens Ingvald Olsens innlegg om anløp av reaktordrevne fartøyer ved Tønsnes industrihavn.


Når han i tillegg fremstiller saka som at dette er en vanlig forretningsmessig avtale mellom det kommunale selskapet Tromsø Havn og US Navy som er fasilitert av en tilfeldig megler, er det fullstendig misvisende. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har bidratt til avtalen mellom US Navy og Tromsø Havn KF på oppdrag fra den norske regjeringa og fagstatsråd, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Det var nettopp dette pressetalsmann Brynjar Stordal i FOH sa til iTromsø 6. sep. 2018, der han redegjorde for saka, og uttrykte at det allerede i november 2018 ville kunne være atomubåtanløp på Tønsnes. Havnelovens krav om «mottaksplikt» for orlogsfartøy har vært brukt som pressmiddel. «Det er ikke en god løsning for oss. Vi skulle gjerne ha sett at denne havna ikke ble brukt til dette formålet, sier Jarle Heitmann, gruppeleder for Ap, og styreleder i Tromsø havn»(Klassekampen 27. mai 2020)

Det er også verdt å merke seg at Bakke-Jensen unngår å forholde seg til vedtaket i kommunestyret i Tromsø fra mars 2019 der det klart uttrykkes at kommunen ikke vil ha reaktordrevne fartøy ved kai på Tønsnes. Med Brattelidoktrinen som grunnlag får vi heller ikke vite om det er atomvåpen om bord i de atomdrevne ubåtene. Norske myndigheter verken vil eller kan inspisere ubåtene for å sikre seg at det ikke er atomvåpen om bord.


DEBATT:

«Forsvarsministeren har bløffa offentligheten»

Jens Ingvald Olsen mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har bløffa offentligheten og bagatellisert beredskaps-tilstanden i Norge.


Sivilsamfunnet Tromsø, med vel 76000 innbyggere, Nord-Norges største by, står overfor en svært alvorlig situasjon: Over 4 år etter at planene om å bruke Tønsnes som logistikkhavn, det vil si mannskapsbytte, forsyningstjeneste, vedlikehold, for (amerikanske) atomubåter finnes det ikke beredskapsplaner, ikke brannberedskap, ikke tilfluktsrom ved atomforurensing/radioaktivitet, helseberedskap, ikke kapasitet på UNN for helsehjelp ved atomforurensing/radioaktivitet osv.

Det eneste ansvarlig statsråd, Frank Bakke-Jensen (H), nå raskest mulig burde gjøre, var å bruke sin styringsrett og -plikt og beordre Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til å sørge for annullering av avtalen mellom US Navy og Tromsø Havn KF.