Debatt

Nye Veier og E8s ulykkesforbedring

Av 18 analyserte prosjekter på landsbasis har E8 det klart største potensialet for ulykkesforbedring. Vårt lokale vegvesen innser ikke dette, skriver Fred Gøran Karlsen, østre E8-trase-tilhenger.
meninger

I Nordlys 6. juli fikk vi se «sannheten» om ulykkessituasjonen i Ramfjord. I en analyse har statens eget veiselskap Nye Veier AS sagt blant annet sa: «Ingen andre planlagte veiutbygginger i Norge vil bety mer for samfunnssikkerheten enn ny E8 gjennom Ramfjord.»

Det kan ikke sies bedre. Det er veldig bra og fremtidsrettet. Det innrømmes at dagens E8 har en elendig ulykkessituasjon. Av 18 analyserte prosjekter på landsbasis har E8 det klart største potensialet for ulykkesforbedring. Vårt lokale vegvesen innser ikke dette.

Det lokale Vegvesenet har vurdert ulykkessituasjonen i forslaget til reguleringsplan for vestre E8. På dagens vei er antall personskader 16 per år i gjennomsnitt for strekningen Sørbotn – Tomasjord. Vårt lokale veivesen hevder i regplanforslaget at forbedringen fra dagens vei til vestre trase blir på en personskade i året, det vil si en teoretisk forbedring fra 16 til 15 personskader hvert år.

Attpåtil har Vegvesenet «glemt» å vurdere at den nye, skjeve brua i Ramfjord med stigning/utforbakke fra 10 til 35 meter over havet blir den glatteste sklibanen på veinettet i Nord-Norge. Fjorden har isdekke 5–7 måneder hvert år. Året rundt blir denne brua innhyllet i frosttåke på grunn av isdekke eller kaldt vann i fjorden. Frosttåka avsettes i veibanen som islag og/eller fuktighet. Når dette ikke er med i Vegvesenets nye ulykkesvurdering, så sier det noe om kvaliteten i reguleringsforslaget for vestre trase.

Men hvor er sammenligningen mot østre trase med Tindtunnelen? Både Vegvesenet og Nye Veier avstår fra å si noe om dette, og da mangler det viktigste vedr. ulykker. Tindtunnelen er vurdert av Vegvesenets sentrale eksperter på tunnelutforming og ulykkespotensial, ikke av det lokale Vegvesenet. Rapporten deres viser 0,5 personskader i Tindtunnelen i gjennomsnitt per år. Du leser riktig, en halv personskade i gjennomsnitt per år i selve tunnelen. Så kan man legge til noe for av/påkjøring og tilførselsveier for å sammenligne ulykkestall med dagens Sørbotn – Tomasjord. Når vi tar i beskjedent, så kan østre trase med Tindtunnelen redusere ulykkesfrekvensen på E8 fra 16 til fire–fem skader hvert år, det vil si en forbedring på 11–12 personskader hvert år.

Innkortet kjørelengde på rundt 65 prosent og dobbeltløps tunnel med fire kjørebaner er hovedårsak til denne ulykkesbedringen.

Det står i kontrast til Vegvesenets påstand om at vestre trase gir en forbedring på en personskade per år. I tillegg kommer sklibanen på den skjeve brua.

Vegvesenet mener nå at kommunestyrets folkevalgte frivillig skal velge en veitrase med ekstra 11–12 personskadeulykker i gjennomsnitt hvert år, pluss risikoen med brua og Leirbakkens utglidning.

Nye Veier kan takkes for å sette fokus på E8s ulykkessituasjon. Men verken Vegvesenet eller Nye Veier har vist hvordan vestre trase kan bedre på dette. Avisene bør spørre Nye Veier.

Nye Veier presenterer et kostnadsoverslag på 2,2 milliarder for vestre E8. Vegvesenet hevdet 1,6 milliarder i november 2018 og gikk opp til 1,89 mrd. i september 2019. Så de har nå gått opp 600 millioner eller 37,5 prosent i løpet av 1,5 år. I tillegg kommer at brua med nytt brufundament ennå ikke er ferdig prosjektert. Det viser at Vegvesenet bløffet da regjeringen anbefalte ny trasévurdering, basert på overslag 1,6 milliarder.

Nå er det «kartlagt» at regjeringens anbefaling om trasébytte ble basert på Vegvesenets bløff fra november 2018. Foreløpig har de forsinket E8-prosessen med nye 2 år før vi er tilbake på rett spor med østre trase pluss Tindtunnelen.

Østre trase er fremdeles gjeldende trasévalg fra 2012 og 2015. Ved avslutning av vestre-prosessen som fremdeles er i behandling, så går vi videre med justering av ferdig regplan for østre fra begynnelsen av 2018. Kostnadsoverslag for østre skal reduseres med ca. 900 mill. fordi parsellen Ramfjordmoen – Laukslett ikke skal bygges. Denne parsellen er Vegvesenets påfunn for å få en negativ utforming av østre trase. Fra Ramfjordmoen går østre trasévalg rett inn i Tindtunnelen til Tomasjord, 4-felts og dobbeltløps.

Vegvesenet driver nå med «omkamp» om E8 med avslørt, sviktende grunnlag.