Debatt

Arbeid til unge nå!

Mange blir friskere i takt med at de får positiv selvfølelse, mestring fra sin første jobb og tilhørighet til et fellesskap. Arbeid er ofte den beste medisin, skriver stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen.

ØKNING: De siste fem årene har 7.000 flere unge blitt uføre.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

meninger

Arbeiderpartiet vil sørge for en jobbgaranti til alle unge som i dag ramler utenfor arbeidslivet. Under høyreregjeringen og Erna Solberg har dobbelt så mange ungdom blitt uføre. Tall fra SSB viser at 20.000 unge nå er uføretrygdede, og vi ser at forskjellene mellom folk øker.

Det er naturligvis også unge som enten er født med alvorlig sykdom, eller som blir livsvarig skadet, som skal få uføretrygd. Det er en del av velferdsstaten. Men problemet her er den kraftige og unaturlige økningen: 7000 flere unge uføre på fem år. Ungdom har ikke blitt så mye sykere på denne tiden.

Derimot er kampen om jobbene spesielt hard for de uten fullført utdanning, og en del unge har også lettere psykiske utfordringer. Vi i Arbeiderpartiet vil sørge for at kommunene får ressursene de trenger til å gi ungdom som i dag mangler arbeid og blir uføretrygdede, en jobb å gå til. Alle som kan jobbe helt eller delvis, må få det.


Debatt

«Når de ideelle aktørene taper, taper pasientene»

I over 100 år har frivillige og ideelle aktører vært en uvurderlig del av helsetjenestene våre. Under koronaen har imidlertid mange av disse virksomhetene måttet stenge ned eller redusere sin aktivitet, skriver innleggsforfatteren.


Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.  Foto: Privat

Det finnes mer enn nok av viktige og aktuelle arbeidsoppgaver som også vil gjøre hele samfunnet bedre. Innenfor eldreomsorgen ser vi for eksempel at eldre mangler folk som de kan gå turer eller delta på aktiviteter sammen med. Mange kommuner har offentlige bygg med behov for maling og vedlikehold.

Det at mange unge langt ned i 20-årene ramler utenfor, er en systemfeil. Det er et dobbelt tap når vi har et stort behov for disse menneskene. Arbeiderpartiet nekter å gi opp en rekke folk med masse ressurser. Vi nekter å akseptere en samfunnsutvikling som gir opp fremtida til stadig flere tusen av våre ungdommer!

Unge som mangler arbeid, får ofte dårligere livskvalitet og helse for resten av livet. I praksis blir det i dag gjort få forsøk på inkludere ungdom igjen som først har blitt uføretrygdede. Derfor er det helt avgjørende å sørge for at alle unge som står i fare for å ramle utenfor, får arbeid. Det krever tett samarbeid mellom skolene, helsetjenesten, barnevernet og NAV. Og det krever tålmodighet.


Debatt

Koronakrisen har styrket fremtidens helsevesen

Ja, Norge trenger flere som arbeider i helsevesenet. Nettopp derfor har regjeringen sørget for ekstra mange studieplasser innen helsefag til høsten, skriver stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth (H) og Kent Gudmundsen (H).


Vi må la ungdom få arbeidserfaring. Mange blir friskere i takt med at de får positiv selvfølelse, mestring fra sin første jobb og tilhørighet til et fellesskap. Arbeid er ofte den beste medisin.