Debatt

Kommunens «umulige miljøkrav»

La meg starte med det som omtales som det umulige, det skal vi gjøre til det mulige!

Rådhuset  Foto: Ronald Johansen

meninger

Jeg er overrasket over alle oppslag denne saken har fått, mest av alt er jeg skuffet over enkelte uttalelser til en av våre folkevalgte.

Hva er det som er så oppsiktsvekkende med at det kommer snikende tanker? Hvem er disse med stor makt som egentlig ikke vil ha dette ut på anbud? Hvem er de ansvarlige i kommunen som bør gripe inn?


Strenge krav i kommunen gjør at tilbydere ikke kan tilfredsstille anbudskrav: – Å begrunne det som miljøhensyn gir ikke mening

Kommunen høster kritikk for å fremme miljøkrav som åtte av åtte anbydere ikke kan innfri.


Det er flere som jobber med anskaffelser som har vært involvert i prosessen, men det er ene og alene enheten Veg som er ansvarlig for konkurransen og de miljøkrav som er stilt. Vi driver ikke med skjulte agendaer. Vi griper også inn selv på dette og vil gjøre nødvendige tilpasninger slik at vi får en ny, sunn og god konkurranse. Det må også tilføyes at kriteriene i anbudet på Vann og avløps beredskap ble innfridd og entreprenør er innstilt.

Skal ikke gå i detaljer på prosessen, men spørsmål som kom inn underveis gikk på at det var vanskelig å innfri de nevnte kravene. Så viser det seg etter anbudsfrist at ingen kunne innfri disse kravene og resultatet måtte bli avlysning. Ifølge Rune Madsen, som var en av tilbyderne, og en entreprenør som er kommet lengst på miljø, ble de først helt i slutten av prosessen klar over at kravene på de minste maskinene ikke kunne innfris.

INNLEGGSFORFATTER: Jørn-Eirik Schjetne, enhetesleder for Veg i Tromsø kommune, seksjon for byutvikling.  Foto: Ronald Johansen

Tror nok at både kommunen og entreprenørene tar noe med seg i fremtidige anbud etter denne prosessen. Om noen i ettertid mener vi bør ta selvkritikk for at vi ikke hadde dialogen i forkant av konkurransen, ja, da tar vi den. Samtidig står jeg 100 prosent bak prosessen som vår dyktige prosjektleder har ledet i denne anskaffelsen!

Det at vi må avlyse konkurranser av ulike årsaker og avvise deltakere som ikke innfrir krav er ikke noe nytt i anbudsverden. Dette gjelder både mot konsulenter og entreprenører. Det som måtte være bekymringsfylt var om ikke alle tok lærdom og gjorde de samme feilene om igjen.

Jeg er sikker på at entreprenørene vil levere nytt anbud på denne rammeavtalen. Det vil være noen justeringer, slik at alt arbeid ikke er bortkastet. Kontrakten skal på plass i løpet av høsten. Det vil si at det kan bli noe på årets produksjon, og neste års produksjon er i alle fall ikke tapt.

Jeg mener også at Tromsø kommune fortsatt vil være en attraktiv byggherre, det har vi alltid vært selv om vi har avlyst konkurranser eller forkastet tilbydere. Vi har stort sett et godt forhold til alle entreprenører på gjennomføring av kontrakter.

Når det gjelder Bydrift sine lastebiler, kostebiler og maskinpark så tilfredsstiller de cirka 85 prosent høyeste steg/euro miljøkrav. På alle nye maskinkjøp kreves høyeste miljøklasse som absolutt krav uten at det er hybrid/el. Vi må selvsagt i fremtiden stille samme krav til bruk av Bydrift som vi stiller til private entreprenører.

Nå har jeg tatt en telefon til MEF hvor jeg har invitert til dialog, både i forhold til krav stilt i denne konkurransen og fremtidige konkurranser hvor miljøaspektet vil være en del av konkurransene. Dette er noe både vi og bransjen må forholde oss til, miljø vil bli mer og mer aktuelt i tiden fremover. Dette er også entreprenørbransjen med på, så må vi selvsagt stille krav som er mulig å innfri.

Nå har vi også som en del av koronatiltak som er ment å stimulere bygg- og anleggsbransjen lyst ut mange mindre reetableringsprosjekter. I disse anbudene har vi ikke med miljøkrav. Dette da vi lemper på krav som følge av pandemien, både på kvalifikasjoner og tildelingskriterier. Dette er relativt enkle oppdrag og vi forventer også her mange tilbydere.

I skrivende stund får jeg med meg at Tromsø entreprenør som Norges første får levert Volvo Hybridmaskin i sin klasse, det umulige ble mulig.