«En hyllest til pleierne på lindrende enhet ved Helsehuset i Tromsø»

Forfatterne bak debattinnlegget roser de ansatte på lindrende avdeling ved Helsehuset.

HELSEHUSET   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Med bakgrunn i oppslag i iTromsø tirsdag 28. juni og lederkommentar onsdag om tilstanden på Lindrende enhet på Helsehuset i Tromsø, vil vi dele våre betraktninger om temaet.


Sykepleier ved Helsehuset kaller forholdene «umenneskelige»:

Mikaela (30) fikk nok da sjefen sa opp på grunn av verdihensyn: – Pasienter dør alene


Vi har nå vært pårørende i ti dager ved denne avdelingen, og synes det var trist og skremmende å lese artikkelen fra sykepleier Mikaela Sandberg, men vi vet at situasjonen ved avdelingen er mer nyansert enn det sykepleieren beskriver.

Som pårørende i disse ti dagene har vi bare godt å si om alle pleierne vi har vært i kontakt med, både på dag, kveld og natt. Den pleien og omsorgen pappa har fått har vært førsteklasses og vi som pårørende har vært svært godt ivaretatt. De har vært på tilbudssiden hele tiden, både overfor pappa og oss pårørende. Hvis de har hatt det travelt har vi ikke merket det inne på rommet. Her har det ikke manglet på noe. Vi er trygg på at pappa har fått den hjelpen, pleien og omsorgen han har hatt behov for og krav på. All honnør til de flotte sykepleierne, helsefagarbeiderne/hjelpepleierne og assistentene som jobber der oppe.

Dessverre er det slik at sommeren er en sårbar tid når de fast ansatte skal avvikle sin høyst tiltrengte ferie og det kan være utfordrende å skaffe nok kvalifiserte vikarer. Slik er det overalt i helsevesenet, ikke bare i Tromsø. Og så er det slik at man aldri kan garantere at uønskede hendelser oppstår. På en lindrende avdeling er det svært syke pasienter og tilstanden kan brått endre seg, og da kan det være vanskelig å få tak i personale.

Dilemmaet er da; skal man bruke tid på å ringe etter folk, eller skal man hjelpe den syke?

Vi har de siste dagene snakket med alle pleierne vi har truffet og mange sier at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av forholdene. De har jobbet der i årevis, har svært høy kompetanse, og stortrives i jobben og med pasientgruppen. De står virkelig på for pasienter og pårørende.

Selvfølgelig er det ting som kan forbedres, men som pårørende er vi helt trygge på at de som har behov for lindrende behandling i livets sluttfase får den beste pleie og omsorg på denne avdelingen, og kommende pasienter og pårørende har lite å frykte når de kommer dit.

Tusen takk til alle på lindrende avdeling.