DEBATT:

Barnehagelov for barna

Bjørnar Moxnes svarer på Torstein Tvedt Solberg (Ap) sitt innlegg om barnehager.

BARNEHAGE: Bjørnar Moxnes svarer på Tvedt Solbergs innlegg om barnehager.  Foto: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

meninger

Kommersielle aktører har fått herje i fred for lenge. Vi må stanse profittmotiverte aktører som sluker stadig større deler av barnehagesektoren, slik at vi sikrer at penger bevilga til barnehage, går til barnehage.

I sitt innlegg 11. august kommer Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg med positive signaler når han skriver at «For Arbeiderpartiet er det viktig at skattepengene blir brukt til barnehage, ikke økonomisk gevinst.»


Debatt:

«Arbeiderpartiet maler et dystert og vrangstilt bilde av private barnehager» 

«Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg trekker frem lovbrudd i enkeltbarnehage i håp om å svartmale hele barnehagesektoren. Det er uredelig. En god og mangfoldig barnehagesektor er det beste for barna», skriver Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.


Vi er helt enig i at «våre felles velferdstjenester skal ikke være et sted å investere for å hente ut profitt». Men kommersialiseringen vi har sett siden barnehageforliket er en logisk konsekvens av å tillate at kommersielle barnehager får tilskudd.

Så lenge kommersielle aktører finnes i barnehagesektoren, er det villende å si at pengene skal komme barna til gode, fordi kommersielle aktører har nettopp profittmotiv, og burde ikke ha noen ting å gjøre i velferden. Skal vi sikre at alle penger bevilget til barnehage kommer barna til gode må velferden bli profittfri.


Debatt

«Barnehagen er til for barna!»

Samtidig som Høyre-regjeringen har utsatt ny barnehagelov tre ganger selger kommersielle aktører barnehagebygg for milliarder. For Arbeiderpartiet er det viktig at skattepengene blir brukt til barnehage, ikke økonomisk gevinst, skriver Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.


De store aktørene som tjener milliarder gjør det ikke bare gjennom utbytte, derfor vil ikke utbytteforbud alene hindre at penger bevilga til barnehage, går til privat berikelse. Velferdsprofitørene innen barnehage har fått rimelige eller gratis tomter, billige lån, og overdimensjonerte tilskudd til pensjon, på toppen av at driften er fullfinansiert av skattepengene våre og foreldrebetaling. Ny barnehagelov må inneholde endringer som hindrer at kommersielle aktører kan drive med barnehage.

Skal vi tro det Arbeiderpartiet skriver, kan vi nå regne med støtte til profittfri barnehage. De stemte tidligere mot følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.»


Misvisende om private barnehager fra Tvedt Solberg

Forfatteren av debattinnlegget skriver om uttalelsen fra Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg om private barnehager.


Hvis AP står inne for at barnehage skal være for barna, så vil det komme flere muligheter til å stemme for lignede forslag.

Vi deler kritikken av regjeringa som har utsatt ny barnehagelov, mens kommersielle aktører tjener milliarder. Men kan vi regne med at AP vil være med å jobbe for at ny barnehagelov, også betyr profittfri barnehage?