Debatt

Sammen tar vi Tromsø ut av koronakrisen

Koronakrisen har store konsekvenser for samfunnet vårt. Den kommer til å prege oss i mange år fremover.

INNLEGGSFORFATTER: Erlend Bøe  Foto: Ronald Johansen

meninger

Så langt har Norge klart seg fint gjennom krisen. Befolkningen har fulgt rådene og tiltakene fra myndighetene slik at vi har fått smitten under kontroll, og kloke partier på Stortinget har stått sammen om brede forlik som har holdt hjulene i norsk økonomi i gang.

INNLEGGSFORFATTER: Sebastian Henriksen  Foto: HøyreKoronakrisen førte til at vi gikk fra en rekordlav arbeidsledighet til den største arbeidsledigheten siden 1930-tallet på kun et par uker. På det meste var nesten en halv million nordmenn helt eller delvis arbeidsledige. For at vi ikke skal komme i en ny situasjon med høy arbeidsledighet, er det viktigste å holde smitten nede. Klarer vi det, kan forhåpentligvis det verste være bak oss, og vi kan rette oppmerksomheten mot å få folk tilbake i jobb.

Seks av ti elever mener de lærte mindre med hjemmeskole

Seks av ti elever i Oslo sier de lærte mindre med hjemmeskole i koronakrisen, ifølge undersøkelse. – Jeg sitter med en klump i magen, sier skolebyråden i Oslo.Næringslivet i Tromsø
er bekymret for konsekvensene av koronakrisen. Blant annet viser NHOs siste medlemsundersøkelse at det er bedriftene i Troms og Finnmark som sliter mest med å betale regningene sine, og at bedriftene frykter flere konkurser og oppsigelser i tiden fremover. Det må vi ta på alvor. Vi vet at Tromsø er en av de kommunene i landet som kan oppleve konsekvensene av koronakrisen hardt, blant annet på grunn av en stor reiselivsnæring.

Skal vi klare å ta Tromsø ut av koronakrisen kan vi ikke sitte å vente på at noen andre skal gjøre det for oss. Han Stat er fin å ha, men vi må først og fremst ta tak selv, og vise handlekraft. Vi må bruke tiden godt og spør oss om hva kommunen kan gjøre for å hjelpe og legge bedre til rette for det lokale næringslivet. Tromsøs vei ut av koronakrisen må handle om å skape mer, inkludere flere, legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb.


78 selskaper gikk konkurs tross kontantstøtte

78 selskaper som mottok korona-kontantstøtte har gått konkurs. Til sammen mottok selskapene 31,1 millioner kroner fra det offentlige.


Til møte i kommunestyret onsdag 26. august har Høyre fremmet et forslag om å sette ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti i kommunestyret. Vi må ta Tromsø ut av koronakrisen sammen. Mandatet til arbeidsgruppen skal være å utarbeide en lokal tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i næringslivet i Tromsø, og tenke langsiktig med tanke på konsekvensene koronakrisen vil få. For den er langt fra over. LO, NHO, Næringsforeningen i Tromsøregionen og Tromsø Sentrum skal alle inviteres til å bidra i arbeidet. Sammen tar vi Tromsø ut av koronakrisen.