Debatt

Vi skal ha et bedre flytilbud i landsdelen, ikke dårligere

Det siste vi trenger nå er å skape usikkerhet om flytilbudet i distriktene, skriver forfatterne av debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix 

meninger

Samtidig som Widerøe varsler rutekutt blir vi kjent med at et utvalg anbefaler å legge ned enkelte kortbaneflyplasser. Ingen av disse er politisk akseptable. Vi slår derfor fast allerede nå at det ikke er vår politikk å legge ned småflyplasser og regjeringen er i dialog med flyselskapene om forlengelsen av krisepakkene som til nå gjelder fram til 1. oktober.


Det kan være greit å minne om at det var Høyres samferdselsminister Håkon Kyllingmark under Borten-regjeringen i 1965–1971 som fikk utbygd det store kortbanenettet vi har i Norge. Det er en stolt historie vi verner om i Høyre. Ekstra statlig kjøp av flyruter på kortbanenettet under koronakrisen går opprinnelig ut 1. oktober, men siden krisen ikke er over er derfor regjeringen i dialog med flyselskapene på dette nå.

Stortingsrepresentanter for Høyre, Kent Gudmundsen (bildet) og Jonny Finstad har skrevet debattinnlegget.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Kortbanenettet er blitt distriktenes tog, trikk og buss – og har minsket avstandsulemper. Distriktene har fantastiske vekstmuligheter og ressurser som skal utvikles og bidra til det grønne skiftet og landets økonomi. I dette finmaskede transportnett vil selvsagt kortbanenettet fortsatt inngå.

Utvalget som kom med forslag om nedleggelse har ikke hatt mandat til å se på eller foreslå nedleggelser på kortbanenettet, men tvert om anbefale tiltak for en konkurransedyktig luftfartsbransje for fremtiden. I mellomtiden har vi også en pågående koronakrise som har medført stor krise i luftfarten. Det siste vi trenger nå er å skape usikkerhet om flytilbudet i distriktene. Derfor er vi i Høyre så tydelig på dette med en gang.


Stortingsrepresentant Cecilie T. Myrseth (Ap) reagerer på at flytilbudet svekkes i nord: – Widerøe er vår buss og vårt tog

Onsdag ble det klart at Widerøe kutter i avganger fra blant annet Vadsø og Kirkenes til Tromsø. Strekninger som i en periode har vært støttet av staten.


Høyre sitt ønske er å styrke flytilbudet i distriktene. Det vil også større lufthavner og hele luftfartsbransjen tjene på.

Fremover må vi se på avgifter, rammevilkår og teknologiske muligheter som kan bidra til å gi aktørene muligheter til å tilby et bedre flytilbud og til lavere priser etter koronakrisen. Noen peker på at det i fremtiden vil kunne komme elektriske fly, men allerede finnes nye flytyper som har svært lavt drivstofforbruk og dermed også utslipp – og som kan bidra til at det blir billigere, enklere og flere muligheter for flyselskapene.


Kommentaren

«Livet går ikke bare Widerøe»

Hvis man først mener at Nord-Norgebanen blir for dyr og nå kutter i kortbanenettet for fly – er planen at alle skal sitte på hver sin knaus, uten kontakt med omverden?


Kanskje bør staten kjøpe flere ruter og muligens må vi også tenke lengre kontrakter som muliggjør langsiktige investeringer i nytt materiell. Likeledes er det flere som tar til ordet for utviklingskontrakter som kan utprøve ny teknologi.

Dette er viktige spørsmål vi i Høyre og regjeringen er opptatt av nå – for målet er klart. Vi skal bygge hele landet og bidra til at både næringsliv og den enkelte skal få et bedre transporttilbud. Det er ikke tilfeldig at satsingen på samferdsel har økt med over 80 prosent siden Høyre og de borgerlige partiene overtok regjeringskontorene.