Debatt

Bygda skal ikke avfolkes

Mulighetene i distrikts-Norge er store, men regjeringas kutt og sentraliseringsmani ødelegger for distriktene, mener innleggsforfatteren.

Karin Andersen (SV)  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

meninger

Nye tall fra SSB viser at bygdene avfolkes. Sentralisering går jo av seg sjøl og da må politikken ha kraftige mottiltak, ellers kan det bli kroken på døra for mange bygder. Folk må få bo der de vil og vi må bruke hele landet. Da må staten legge til rette for dette, og ikke ødelegge mulighetene slik regjeringa nå gjør ved å fortsette som før.


Kraftig befolkningsvekst i byene – distriktskommuner blir taperne

Unge rømmer distriktene og flytter til byene og områdene rundt. Statistisk sentralbyrå beskriver kraftig sentralisering og økende aldring de neste 30 årene.


Distriktsmeldinga fra regjeringa som Stortinget skal behandle i høst gir ingen svar. Regjeringas enorme kutt i distriktspolitikken virker hvis målet er å avfolke distriktene. Regjeringa sier selv at distriktstilskuddene gir mange arbeidsplasser og bedrifter. Likevel er pengene halvert. Regjeringa har vridd næringsstøtten slik at den like gjerne havner i sentrale strøk som i distriktene der det virkelig er behov for den. Summen av regjeringas tiltak øker sentraliseringen. Det vet Høyre godt. Det viser at de bevisst ødelegger for alle de mulighetene som finnes i hele det flotte landet vårt.

Det er arbeid og utdanning som trengs. Statlig og offentlig virksomhet må desentralisere, ikke sentralisere. Koronapandemien og smitteverntiltakene har vist at en ikke må sitte i Akersgata for å gjøre en jobb for staten eller store bedrifter. Dette gir nye muligheter for stedsuavhengige arbeidsplasser over hele landet.


«Troms skal utvikles, ikke fraflyttes»

Sp-lederen hevder i dette innlegget at det i Troms vil være 11 kommuner som kommer til å krympe de neste 30 årene.


Da kan en ikke legge ned de kommunale skattekontorene og utdanning i distriktene. Tvert imot må statlige arbeidsplasser spres og utdanning gjøres tilgjengelig i hele landet gjennom desentraliserte tilbud.

Vi har stort handlingsrom i EØS-avtalen til å støtte bedrifter direkte med oppstart, investering og markedsføring. SV vil styrke regionale og kommunale næringsfond og det er rom for dette i avtalen.

Næringspolitikken må utvikle grønne fornybare arbeidsplasser der ressursene er, langs kysten og i innlandet og sikre at mer av avkastningen fra næringslivet kommer folk og distriktene til gode. Landbrukspolitikken må endres så det blir mulig å leve av småskala produksjon.

Kommuneøkonomien og distriktspolitikken må styrkes kraftig. Da får vi moderne lokalsamfunn der det er enkelt å etablere arbeidsplasser og fint å bo. Det vil SV.