Barnehagen er til for barna

Eierne av Læringsverkstedet-barnehagene skriver om barnehager og eiendom i dette innlegget.

MENER POLITIKERE SKAPER USIKKERHET FOR BARNEHAGENE: Det skriver eierne av barnehagene som er en del av Læringsverkstedet.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

meninger

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Torstein T Solberg tar til orde for at myndighetene bør forby fri omsetning av eiendom i barnehage- og skolesektoren. Et radikalt forslag som normalt tilhører partier langt til venstre for Ap. Barnehagebygg må finansieres. Det kan skje via lån eller salg og tilbakeleie.

Læringsverkstedet med over 240 barnehager i Norge har valgt en kombinasjon av disse to finansieringsformene. En barnehage vil ha kapitalkostnader uansett om de leier bygget og betaler husleie eller om de eier bygget og betaler renter og avdrag. Å endre fra å betale renter og avdrag til å betale husleie påvirker ikke tilgjengelige midler til drift.

At barnehagemarkedet ses på som et forutsigbart, trygt marked med lav risiko er et forhold som kommer barna til gode. Det gjør at barnehager får lavere rente ved låneopptak eller lavere husleie ved leieforhold. Dette medfører at det blir mer midler igjen som kan brukes til barnas beste.


Debatt:

«Arbeiderpartiet maler et dystert og vrangstilt bilde av private barnehager» 

«Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg trekker frem lovbrudd i enkeltbarnehage i håp om å svartmale hele barnehagesektoren. Det er uredelig. En god og mangfoldig barnehagesektor er det beste for barna», skriver Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.


Når politikerne skaper usikkerhet om de fremtidige rammebetingelsene påvirker det långivere og utleiere sin oppfatning av barnehagemarkedet og kan øke prisen på rente og husleie slik at en større andel av tilskuddet må brukes på kapitalkostnader og mindre kommer barna til gode. Høyeste leienivå og byggekostnader finner en hos kommunale barnehager. Dersom det offentlige skal bygge og eie alt kan det bety mer penger til private entreprenører i stedet for penger til barna.


Misvisende om private barnehager fra Tvedt Solberg

Forfatteren av debattinnlegget skriver om uttalelsen fra Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg om private barnehager.


I Læringsverkstedet har vi mange tusen pedagoger som samhandler i å utvikle kvalitet, vi benytter flere titalls millioner årlig på kvalitetsutvikling, vi har en sentraladministrasjon med mange dyktige fagfolk med bred bakgrunn fra kjente norske og internasjonale miljøer. Fordi vi har 40 000 barn tiltrekker vi oss denne kompetansen til å arbeide for barns beste.

Politikere som ønsker kvalitet i sektoren burde ikke overse betydningen av de store fagmiljøene som er etablert hos de store aktørene. Norge er stolt av vår ingeniørkompetanse innenfor oljeutvinning og havbruk. Det er uforståelig at når pedagoger samles i store fagmiljøer og eksporterer norsk barnehagepedagogikk synker entusiasmen hos noen politikere.