DEBATT:

Arctic Center kan ikke realitetsbehandles

Arctic Center går vekk fra viktige punkter i planen for Finnheia. Saken bør trekkes.

BØR TREKKES: Gruppeleder for Rødt Tromsø, Bendik Hugstmyr Woie, mener Arctic Center-saken bør trekkes.  

meninger

En av Arctic Centers største verkebyller er vann og avløps-løsningen. Løsningen de har skissert i Plan 1879 Finnheia Alpinlandsby er ikke akseptert av Mattilsynet, som har levert innsigelse. Det risikerer å stanse hele prosjektet uansett hva kommunestyret gjør.

Derfor har Arctic Center, 14. august, i e-post til kommunen foreslått en helt annen løsning enn den som ligger inne i planen som ble behandlet i april og nå skal behandles igjen i slutten av måneden.


Debatt:

Arctic Center renner ut i Håkøybotn Naturreservat

Den Håkøybotn-bosatte, pensjonerte biologen Rob Barrett har skrevet debattinnlegg om Arctic Center.


Det er en så omfattende endring at det vil kreve en helt egen reguleringsprosess med egne konsekvensutredninger. Jeg synes ikke dette kan tolkes annet enn at Arctic Center tvinger kommunen til å trekke Plan 1879 Finnheia Alpinlandsby, som skal endelig behandles i septembermøtet til kommunestyret. Noe annet ville vært helt uansvarlig.

I notatet som er utarbeidet for Arctic Center foreslås det at man dropper den private vann- og avløpsløsningen som ligger inne i Plan 1879, og går for en kommunal tilknytning.

Forslaget som beskrives går langt utover grensene for plan 1879 Finnheia Alpinlandsby.I notatet Arctic Center har sendt kommunen står det ingenting om estimert kostnad eller kostnadsfordeling for investering og drift. Det kan derfor risikere å bli en direkte kostnad inn på vann og avløpsgebyret til alle kommunens innbyggere om dette får gå gjennom.

I tillegg kan det bli en ekstra stor kostnad for innbyggerne i Håkøybotn. Hus som er nærmere enn 250 meter fra sjøledninga, og vil i henhold til dagens vann- og avløpsforskrift få tilknytningsplikt til ledningen. Dette må bekostes selv.

Kommunen kan ikke gjøre disse endringene i planen nå, det er store endringer som må konsekvensutredes, og det vil bli behov for en ny reguleringsplan kun for vann og avløp.

Blant annet er den tiltenkte vannledningen lagt rett gjennom naturreservatet og det er sannsynlig at det vil komme innsigelse fra staten på dette også.


Debatt

Det er ikke tatt hensyn til oss når Finnheia skal utbygges

Styret i Kvaløya Sanke- og beiteforenin har skrevet et åpent brev til kommunestyret i Tromsø og lederne i det politiske partiene i kommunen.


De ber kommunestyret ta stilling til en plan for en svær hytte- og hotellutbygging, men har ikke peiling på hvordan de løser vann og kloakk, og endrer planene sine i tolvte time.

Hvis Arctic Center har håp om å få et forslag til prosjekt som i det hele tatt kan realitetsbehandles bør de trekke plan 1879 Finnheia Alpinlandsby og heller lage en sammenhengende plan. Forhåpentligvis innser et flertall i kommunestyret dette.