DEBATT:

Vi lever i Per og Pål tider

Vi lever sannelig i Per og Pål tider og det vil koste våre etterkommere dyrt, skriver innleggforfatteren.

EVENTYR: Innleggforfatteren mener at vi lærte fra Per og Pål i eventyrene at kortsiktige valg kan koste både liv og lemmer.   Foto: Signe Aaboe

meninger

Altså, Tromsø sin befolkning ønsker seg et nytt skisenter. Dette er så viktig for dem at de er villig til å ofre et allerede høyt elsket friluftsområde, verna kulturminner, beitemark, rødlistet naturtype og et tilgrensende naturreservat!

For alt dette får de et middelmådig skisenter med nedfarter som knapt nok kan karakteriseres som turløyper. Et skianlegg som for den øvde skikjører vil fortone seg som et gjesp og som vil få nybegynneren til å søke andre utfordringer etter et par turer.


DEBATT:

Arctic Center kan ikke realitetsbehandles

Arctic Center går vekk fra viktige punkter i planen for Finnheia. Saken bør trekkes.


Premisset for dette er en hytteby på 370 hytter, hotell og parkeringsplass som til sammen vil dekke et areal på størrelse med sør-Tromsøya.

Det er lagt fram kunnskap og dokumentasjon som peker på at en utbygging av denne dimensjonen vil få fra negativ til sterk negativ innvirkning på naturmangfold, utøvende friluftsliv, landbruk og kulturminner.

Hvor er logikken i dette?

Hvor er tallene fra turistbransje og næringsliv som rettferdiggjør denne type inngrep?

Hvorfor stilles det ikke krav til utbygger om å dokumentere at dette anlegget har så mye større verdi enn den verdien området har i dag?


Debatt:

Arctic Center renner ut i Håkøybotn Naturreservat

Den Håkøybotn-bosatte, pensjonerte biologen Rob Barrett har skrevet debattinnlegg om Arctic Center.


Hvem er det som bør ha bevisbyrden i denne type saker?

Fra eventyrene lærte vi at Per og Pål gjorde kortsiktige valg som kostet dem både liv og lemmer, mens Askeladden tenkte klokt og langsiktig. På dette vant han både prinsessa og kongeriket.

Vi lever sannelig i Per og Pål tider og det vil koste våre etterkommere dyrt!