Debatt:

Troms Senterkvinner krever at Norge må ta imot barn og barnefamilier fra Moria nå!

«Norge har sagt ja til å ta imot 50 personer, men det er alt for lite», skriver forfatterne av debattinnlegget.

«Her har Norge et stort etisk og moralsk ansvar», skriver Troms Senterkvinner i debattinnlegget. Bilde fra Moria-leiren.  Foto: Petros Giannakouris

meninger

Flyktningleiren Moria har vært i en humanitær krise lenge. Det beskriver flere hjelpeorganisasjoner. Det angis at det fram til nå har bodd et sted mellom 13.000 – 20.000 mennesker i Moria- leieren, som er beregnet for 3000. Ifølge hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet er ca. 60 % kvinner og barn. Mennesker lever under forferdelige forhold og situasjonen har vært prekær lenge. Hjelpearbeidere som har vært i leieren rapporterer om umenneskelige forhold, med mangel på både mat, medisiner, rent vann og sanitære forhold. Det er også påvist koronasmitte i leieren og mennesker har sittet isolert under disse forferdelige forholdene.

Så begynte det å brenne. Nå er store deler av flyktningleiren ødelagt, mennesker er på flukt ut i gatene på Lesvos og blant de flyktende er det 5000 barn. Vi hører om pågående sammenstøt mellom flyktningene og politiet. Greske myndigheter setter inn opprørspoliti, og ingen vet hva som skal skje med flyktningene som ikke har noe sted å gjøre av seg. Barn er alene på flukt.

Her har Norge et stort etisk og moralsk ansvar. Dette er en stor varslet katastrofe. Det som vil hjelpe er å ta imot flyktninger slik at man får redusert antall mennesker i flyktningleiren. Norge har sagt ja til å ta imot 50 personer, men det er altfor lite. Vi har kapasitet til mer. Norske kommuner står klare til innsats. Tromsø, Bergen og Trondheim har meldt at de kan ta imot 50 hver. Nå må statsministeren og regjeringen handle og de må handle nå! Vi har et ansvar for å sikre barn fra Moria- Leieren en fremtid.

Senterkvinnene i Troms mener at Norge må bistå med å ta imot flere enn 50 personer fra Moria leieren. Barn og de som trenger akuttmedisinsk hjelp må prioriteres nå!