Leder

Kan vi ha tillit til Tromsø Ap og Gunnar Wilhelmsen?

De er oppsiktsvekkende, og knapt til å begripe, opplysningene om ordfører Gunnar Wilhelmsens aktive innblanding i den betente saken rundt behandlingen av Arctic Center, alpin- og hyttelandsbyen på Kvaløya. Likevel er det en varslet katastrofe.
meninger

Da Gunnar Wilhelmsen i oktober 2018 ble lansert som Arbeiderpartiets ordførerkandidat, var potensielle problemer med inhabilitet et opplagt tema. Han eier Olavsvern og flere eiendommer i Tromsø sentrum, har besatt en rekke styreverv og har koblinger på kryss og tvers av byens nærings-, idretts- og kulturliv.

  Foto: Tegning: Odd Klaudiussen

Gjennom sitt selskap Triko er han – i lag med sin bror – en av investorene til prosjektet «Arctic Center» i Håkøybotn. Alle disse koblingene var godt kjente.

Konfrontert med dette, hadde Wilhelmsen allerede gode og tydelige svar. Han hadde derfor fått tidligere kommuneadvokat Marianne Abeler til å gjøre en vurdering av hans mulige habilitetsutfordringer, og konklusjonen var at dette ikke var problematisk (sitat) «så lenge han opptrer ryddig».


iTromsø avslører:

Kilder tett på Gunnar Wilhelmsen (Ap): Inhabil ordfører skjelte ut partifeller etter Arctic Center-nei

Politikere i Arbeiderpartiet hevder de ble irettesatt av sin egen ordfører på et oppvaskmøte om Arctic Center. – Gunnar argumenterte for hvorfor Arctic Center burde realiseres. Det var åpenbart problematisk siden han er inhabil, sier Ap-politiker.


Flere anonyme kilder i Tromsø Ap forteller iTromsø at ordføreren i mai innkalte Aps gruppe til et uformelt møte hvor han blandet seg direkte inn i prosessen rundt Arctic Center. Her er noen direkte sitat fra kildene:

– Han snakket om hvor mye han og broren hadde investert, og viste til flere regnestykker som skulle illustrere dette.

– Han sa at hvis han hadde visst at Ap ikke hadde støttet hans reguleringsplaner, ville han ikke kunne stilt som ordfører for partiet. At han ville revurdert den beslutninga.

– Hele seansen var veldig uheldig, uryddig og uprofesjonell fra ordføreren. Det var ei regelrett kjølhaling. Det føltes som vi var unger som hadde gjort noe galt og ble kjeftet på.

Etter først å ha nektet å kommentere hva som skal ha skjedd på møtet, skriver Wilhelmsen følgende i en e-post: «Jeg har aldri forsøkt å påvirke kommunestyregruppa vår i noen retning i denne saken». Samtidig sier kildene iTromsø har snakket med i Aps gruppe at «[…] det er svært vanskelig for gruppa å behandle Arctic Center-saken videre, etter presset som ordføreren har lagt på Arbeiderpartiets kommunestyremedlemmer».

Det ene utsagnet slår i hjel det andre, og når saken nå igjen kommer opp til ny behandling, vil Tromsø Ap (som sitter i vippeposisjon i saken) ha et enormt troverdighetsproblem, uansett utfall. Med hvilken troverdighet fremstår Tromsø Ap nå, når kommunestyret skal stemme på nytt om Arctic Center?

Ord som krise og katastrofe blir ofte misbrukt i media, men her snakker om vi en reell krise og en total katastrofe for Tromsø Arbeiderparti, både i de indre gemakker og ute blant folk. En dyp splittelse, og en ordfører på kant med sin egen partigruppe, er ille.

Det er ikke ulovlig å være inhabil i politikken. Det skjer hele tiden. Problemet oppstår når du ignorerer denne inhabiliteten, og attpåtil forsøker å gå inn i og påvirke sakene det gjelder.

«Så lenge han opptrer ryddig» var den essensielle understrekingen til advokat Abeler. Nå er det altså mye som peker mot at behandlingen av Arctic Center-saken har vært alt annet enn ryddig. Saken hadde isolert vært fryktelig ille selv om Gunnar Wilhelmsen ikke hadde hatt eierandeler i Arctic Center-selskapet overhodet, da hans egen bror eier nær 40 prosent av aksjene.

Nepotisme er ordet man bruker når noen misbruker sin stilling til å begunstige venner eller slekt. Å være ordfører og snakke sin brors sak mot sin egen partigruppe er ren nepotisme. Når i tillegg Gunnar selv sitter på rundt 30 prosent av aksjene, og blander seg inn i de demokratiske prosessene rundt behandlingen av selskapet, blinker det rødt i alle lamper. Da er det brudd på helt elementære, politiske spilleregler.

Det er svært problematisk for tilliten til så vel Gunnar Wilhelmsen som Tromsø Arbeiderparti.

Politikk handler om å forvalte en tillit du er gitt av velgerne dine. Hvis det kan oppfattes dithen at du bruker posisjonen du er valgt til for å oppnå gevinster til deg selv eller dine egne, eller begge deler, bryter du denne tilliten, både til ditt eget parti og velgerne. Da forvitrer hele fundamentet demokratiet er bygget på.