Debatt:

Muligheter i nord. Mer enn fagre ord

Figenschau (H) svarer kritikken fra Henriksen (Ap): «Høyre vil satse på fornybare naturressurser som fisk, mineraler, vannkraft og vannkraft, og føre en politikk som bidrar til økt innovasjon, produktivitet og ny kunnskap».

Anne Berit Figenschau (H) skriver om Høyres planer for nordområdene.   Foto: Marius Fiskum

meninger

Martin Henriksen (Ap) hamrer løs på Høyre og hevder at partiet ikke bryr seg om Nord-Norge. Martin Henriksen er høy og mørk på vegne av Ap sitt nordområdeutvalg.

Da nordområdeutvalget i Arbeiderpartiet lanserte sitt forslag om at Nord-Norgebanen skal bygges, svarte Jonas Gahr Støre at han har "sans for utvalgets jernbaneforslag". Noe mer forpliktende enn at innspillene ble mottatt med interesse, ble ikke utvalget møtt med. Hvilke av forslagene fra de nordnorske politikerne som blir vedtatt i Ap's stortingsvalgsprogram gjenstår å se.

Høyre sin programkomite har lansert første utkast til nytt partiprogram denne uka. Det er et utkast som skal få i gang debatten i vårt parti på alle nivå. I Høyre bygges politikken nedenfra og opp.

Å skape nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet blir den viktigste satsingen for Norge de neste årene. Også for Nord-Norge. Høyre sin politikk skal bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flere permitterte kommer tilbake i jobb. Også i nord. Alle som kan jobbe, bør jobbe. Da må vi hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og sørge for å hjelpe flere inn i jobb.

Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor. Høyre vil sørge for at flere kommer i jobb gjennom at de får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Vi vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Høyre står for satsing på næringsrettet forskning og utvikling som bidrar til at fremtidens produkter blir skapt. Det som er bra for bedrifter, grundere og innbyggerne i resten av landet er også bra for Nord-Norge.

Høyre vil fortsette en historisk satsing på samferdsel som gir aktivitet og bedre fremkommelighet for folk og varer, og sørge for digital infrastruktur og rask 5G-utbygging i hele Norge. Forenkling som gjør det lettere å starte og drive virksomhet og skattelette som gir bedriftene mer til å investere står sentralt i vår politikk

Mange av de rike naturressursene finner vi i nord. Høyre vil satse på fornybare naturressurser som fisk, mineraler, vannkraft og vannkraft, og føre en politikk som bidrar til økt innovasjon, produktivitet og ny kunnskap.

Regjeringa har tatt initiativ til en ny nordområdemelding. Denne meldinga kommer senere i høst og vil vektlegge hvordan det skal bli attraktivt å bo og jobbe i nord. Satsing på næringsliv og kunnskapsinstitusjoner for å sikre jobb- og verdiskaping i nord vil stå sentralt i meldinga.

Martin Henriksen (Ap) går hardt ut og legger lista svært høyt i sin retorikk. Jeg gleder meg til at Ap kommer med sitt program og ser frem til gode diskusjoner om hva som vil bidra til verdiskaping og jobbskaping i hele landet, også i nord!