Debatt:

Reiselivet må få nødvendig pustehjelp til å overleve koronatiden

«Konkurser og oppsigelser er tragedier for enkeltmennesker og familier, og dette er arbeidsplasser som ikke er lett å erstatte», skriver Senterpartiets fylkesstyre.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Heiko Junge / SCANPIX

meninger

En god turistsommer er ikke nok til å drifte turistbedriftene gjennom vintersesongen. Turistnæringen trenger nye strakstiltak. Kompensasjonsordningen fra regjeringen stoppet 1. september og fra 1. november settes momsen opp igjen fra 6 til 12 %. Dette skjer uten at regjeringen har lagt inn nye aktive tiltak for en næring som rammes hardt utover høsten og vinteren.

Regjeringen opptrer smålig og arrogant overfor et stort antall næringsdrivende som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Dette kan ikke aksepteres som «den nye normalen» slik næringsminister og finansminister uttaler seg, uten at det gjøres aktive grep for næringen. Hva tenker de egentlig om arbeidsplasser i den viktige reiselivsnæringen? Slik koronasituasjonen er nå, må regjeringen snarest få på plass økonomiske ordninger som gir bedriftene muligheter til å overleve disse enorme utfordringene – på lik linje med annen industri og oljevirksomhet.

Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik har i Stortinget foreslått 5 strakstiltak:

1. Fortsatt kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall som følge av nasjonale og/eller lokale smitteverntiltak

2. Vedtaket om å doble momsen på reiseliv, transport og kultur fra 1. november må stanses og satsen på 6 prosent videreføres ut 2021.

3. Vedtaket om å gjeninnføre flypassasjeravgiften fra 1. november må stanses.

4. Løpetiden for kriselån til små- og mellomstore bedrifter må utvides fra tre til seks år.

5. Alle hull i kompensasjonsordningen må tettes.

Reiselivet i Troms og Finnmark har mange små og store aktører innenfor Nordlys-turismen. Mange av disse arbeidsplassene er kvinnearbeidsplasser bygd opp gjennom mange år med driftige gründere og stor arbeidsinnsats. Konkurser og oppsigelser er tragedier for enkeltmennesker og familier, og dette er arbeidsplasser som ikke er lett å erstatte.

Koronapandemien hindrer den største markedsmuligheten, utenlands turistene å komme til Norge og spesielt til Nord-Norge hvor mørketid og Nordlys er verdenskjent og attraktivt.

Bare i Tromsø kommune er det 5000 arbeidsplasser knyttet til turisme og det omsettes for 2,6 milliarder kroner. Alle disse betaler skatt til kommunen, og i en allerede anstrengt kommuneøkonomi kan man lett forestille seg hvordan dette vil gå utover det tjenestetilbudet kommunen gir til sine innbyggere. Distriktskommunene blir relativt sett enda hardere rammet når folk mister inntektsgrunnlaget sitt og kjøp av lokale varer og tjenester faller bort.

Troms Senterkvinner og fylkesstyret i Troms Senterparti krever at regjeringen snarest gir reiselivsnæringen i Troms nødvendig pustehjelp gjennom den utfordrende koronapandemien, slik at reiselivet igjen kan komme seg på beina og være fylkets viktigste næringslivsaktør.