Debatt:

Ja, vi elsker velferdslandet!

«Det er ikke næringsliv som vil skape velferd. De som skaper rikdom og sosial velferd for en nasjon er arbeiderne», skriver forfatteren av debattinnlegget.

Illustrasjonsbilde fra 1. mai-markeringen tilbake i 2009.   Foto: Marius Hansen

meninger

Elsker, elsker det å tenke på våre foreldre, besteforeldre og deres holdninger til å vinne, jobbe og bygge et bedre land for fremtidige generasjoner.

Arbeiderklassen står klar til å kjempe og beskytte arbeidstakerrettigheter! Det er velferdsstaten som skaper trygghet for arbeiderklassen, like muligheter for alle borgere og økonomisk utvikling for vår nasjon. Ifølge den greske filosofen Aristoteles er politikk vitenskapen som retter seg mot menneskelig lykke.

Jeg lurer på hvor fornøyde arbeiderne er med den offentlige politikken som blir ført i vårt land.

Er vi fornøyd med flertallet av politikere de siste årene?

Er vi fornøyd med en regjering som bruker en delikat situasjon som covid-19 for å ytterligere privilegere selskaper og kapital?

Er vi fornøyd med politikere fra venstre, høyre eller hva de enn kaller seg, som sier de er opptatt av arbeidere og skaper arbeidsplasser, men samtidig kutter i stadig større grad våre rettigheter?

Er vi fornøyd med arbeidsforholdene, lønningene og kjøpekraften til flertallet av befolkningen?

Er vi glade når ikke alle har tilgang til eget hus?

Er vi glade for styrking og investering i offentlig sektor?

Svaret er enkelt og objektivt: Nei.

Innleggsforfatter Reinaldo Montalvao.  Foto: PrivatKonseptet om at 'makt kommer fra folket' kan ikke bare etterlates i grunnloven, men må innlemmes i en direkte politisk deltakelse fra borgere og arbeidere.

Offentlige arbeidstakere (sykehus, sykehjem, skoler, barnehager, bygg drift, vann og avløp, blant andre) jobber hardt i alle kommunene våre for å holde samfunnet i gang og tilby kvalitetstjenester til innbyggerne. Det var de varme hendene (ifølge NHO-direktøren) som tok landet fram igjen. De varme hendene er også slitne, utslitte og dessverre undervurdert.

En fersk undersøkelse som Sentio har gjort, viser at kun to av ti respondenter er helt enig eller litt ening i påstanden: «Offentlig sektor har blitt for stor, og derfor må kommune få mindre overføringer til drift av velferdstjeneste». Undersøkelsen viser at befolkningen støtter og er veldig fornøyd med arbeidstakere i offentlig tjeneste.

Disse arbeidstakerne fortjener og må anerkjennes for det utmerkede arbeidet de gjør. Befolkningen vet at offentlige arbeidstakere er en av de viktigste heltene i samfunnet vårt.

Det er ikke næringsliv som vil skape velferd. De som skaper rikdom og sosial velferd for en nasjon er arbeiderne.

Så arbeiderklassen nøyer seg ikke med bare å skape nye ledige stillinger og opprettholde borgernes arbeidsplasser (som direktøren for NHO og mange politikere antyder). Befolkningen og arbeiderne krever av politikere og næringsliv en enkelt ting: Verdsette arbeid og respekt for arbeidere.

Situasjonen til covid-19 som vi opplever nå, oppveide bare behovet for en sterk stat, med offentlige tjenester av høy kvalitet.

Så politikere i vårt elskede land, bare hør på det enkle og objektive budskap fra arbeiderklassen: Politikere trenger ikke å være vennlige, de må være kompetente, hardtarbeidende og arbeide for sosial velferd.

På denne måten vil du være i stand til å oppnå lykke til arbeiderne og innbyggerne i vår nasjon, akkurat som en gresk filosof lærte oss tidligere.