Debatt:

Vi trenger ikke stagnasjon, men vekst og utvikling i Tromsø

«Avsløringene til iTromsø i helgen viser en ordfører som gang på gang ikke forstår sin egen rolle», skriver Høyres gruppeleder i Tromsø.

«Min frykt er at prosjektet blir stemt ned i kommunestyret når saken på nytt skal opp til behandling i slutten av måneden», skriver Bøe.  Foto: ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN

meninger

Det er kaos i den politiske ledelsen i Tromsø kommune. Fra Miljøpartiet de Grønne som truer med å trekke seg fra samarbeidet om Arctic Center blir vedtatt i kommunestyret, til partiinterne forhold i Arbeiderpartiet om ordførerens inhabilitet i den samme saken. Dette kaoset er det kommunen og innbyggerne som blir skadelidende av. I en tid med usikkerhet og uforutsigbarhet for folk og næringsliv, trenger vi styringsdyktighet, trygghet og stabilitet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet
er splittet i saken om Arctic Center, mens Miljøpartiet de Grønne og SV er helt mot. Min frykt er at prosjektet blir stemt ned i kommunestyret når saken på nytt skal opp til behandling i slutten av måneden. Et prosjekt som vil gi Tromsø sårt tiltrengte arbeidsplasser og næringslivsaktivitet. I Tromsøerklæringen til de fire posisjonspartiene står det at de stiller seg bak Næringsforeningen i Tromsøregionen sitt mål om å skape 2.000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Det er grunn til å spørre seg om de bare kan stryke det punktet fra erklæringen sin. Velferd finansierer ikke seg selv. Skal vi fortsatt kunne gi innbyggerne i kommunen vår gode velferdstjenester, trenger vi arbeidsplasser, bedrifter og verdiskapning. Det gir skattekroner inn i en kommunekasse som snart er tom.

Innleggsforfatter Erlend Svardal Bøe, Høyre.  Foto: PressefotoTromsø har blitt som en doven katt. Vi har blitt så vant til at vekst og utvikling kommer av seg selv. Vi har sluttet å være sultne og på jakt. Vi bare får og får. Befolkningsutviklingen i årene fremover viser at vi ikke kan holde på slik lengre. Vi kan ikke ta vekst og utvikling for gitt. Vi må jobbe for det, ellers stagnerer vi. Vi kan ikke fortsette å si nei til prosjekt etter prosjekt, og ta omkamp etter omkamp, slik vi har sett i en rekke saker. Tromsø må fremover.

Høyre er for Arctic Center og vi kommer til å fortsette å være en pådriver for å få det realisert. Arctic Center vil være med å løfte og styrke Tromsø som en vinterdestinasjon, men vil også gjøre Tromsø til en mer attraktiv kommune å bo og leve i, siden innbyggerne får et helt nytt skianlegg som en kan nyte godt av. Ja, prosjektet vil medføre naturinngrep, som det gjør i flere andre byggeprosjekter. Det har vi vært klar over helt siden ideen om Arctic Center ble skapt på 1980-tallet, selv om det virker helt nytt for flere av posisjonspartiene.

Høyre er opptatt av bærekraft når Arctic Center skal realiseres, derfor er det bra at Arctic Center selv har utarbeidet en egen bærekraftsstrategi. Når vi vet at det vil være naturinngrep, må vi stille tydelige krav til hvordan det skal gjøres. Blant annet med krav om en fossilfri byggeplass som ble fremmet da saken for første gang ble behandlet i kommunestyret i april. Vi må stoppe utslippene, ikke utviklingen.

Når det gjelder ordførerens rolle i saken, så har han blitt erklært inhabil når den har vært til behandling i både formannskapet og kommunestyret. Men avsløringene til iTromsø i helgen viser en ordfører som gang på gang ikke forstår sin egen rolle. Hurtigrute-saken viste det klart og tydelig.

Møtene som det vises til i iTromsø-artikkelen er interne partimøter i Arbeiderpartiet. Det er etter min mening uryddig at ordføreren er med når saken diskuteres og behandles, også når det er snakk om partiinterne møter. Det svekker tilliten. Men her er det først og fremst Arbeiderpartiet som må rydde opp i egne partiinterne forhold. Det er verken Høyre eller kommunestyret sin jobb. Det må de klare selv. Vi som er folkevalgte og sitter i kommunestyret, er der først og fremst på vegne av innbyggerne. Den rollen må vi være veldig forstått med og forvalte med den største respekt.