Debatt:

Tromsø IL 100 år

«En høyst aktiv hundreåring ser fremover mot nye år med stor aktivitet, hardt arbeid, sterkt fellesskap, ekstatiske opplevelser og heftige diskusjoner», skriver innleggsforfatterne.

Astrid Strandbu og Stig Bjørklund deler styreledervervene i TIL.  Foto: Arkiv

meninger

I dag er det 100 år siden Tromsø Idrettslag ble stiftet. På vegne av klubben vil vi takke alle som har vært en del av denne historien. Takk til de som har skapt store opplevelser, og takk til de som har håndtert nedturer og utfordringer. Vi har jublet i ekstase og vi har stått sammen i motgang.

TIL har en rik historie med opprinnelse i flere idrettsgreiner enn fotball. I 1979 ble TIL håndball kvinner det første laget fra Tromsø i norsk toppserie. Fra og med 1992 har TIL utelukkende vært en fotballklubb og med lag i toppdivisjonen fra 1986. Det samme året tok klubben sitt første cupgull. Vi minnes nytt cupgull ti år senere, sølv i Tippeligaen i 1990 og 2011 og bronse i 1989, 2008 og 2010. I 1997 sendte vi sjokkbølger gjennom fotballverden da vi slo Chelsea 3–2 hjemme på Alfheim. TIL har deltatt ni ganger i europacupspill, sist i 2013. Vi har tidenes toppscorer, målkongen Sigurd Rushfeldt med 172 mål. TIL er historie, men TIL er også fremtid. For oss som har det øverste ansvaret for klubben i dag, er det nåtida og hva som skal skje med hundreåringen fremover som opptar oss.

A-laget. Det var ikke helt slik det skulle være i jubileumsåret, med OBOS-liga, korona, smittevern og så godt som tomme tribuner. I skrivende stund er vi imidlertid på riktig vei. Vi leder serien og vi har et trenerteam under ledelse av Gaute Helstrup, som med stor glød har tatt fatt på oppgaven med å ta laget tilbake til Eliteserien. Vi har noen innkjøpte signalspillere som viser vei, men i all hovedsak består stallen av egenutviklede spillere fra TIL-akademiet, lokale profiler og talenter fra regionen.

Toppfotball for kvinner. Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det for å gi jenter de samme mulighetene som gutter til å bli skikkelig god å spille fotball. Vi i TIL har utviklingen av ei bærekraftig toppsatsing på kvinner som et prioritert område. I TIL, som på andre mannsdominerte arenaer, har det vært utfordringer når det gjelder denne satsingen. Styret, Sportslig utvalg kvinner og TIL administrasjonen jobber aktivt med både barrierer, betingelser og fortolkning av det å satse på kvinner i TIL.

TIL som samfunnsaktør. TIL er noe mer enn en fotballklubb. Med finansiering fra Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge, har klubbens samfunns- og verdiarbeid skutt fart Målsettingen med prosjektet "TIL for alle" er å forhindre utenforskap gjennom aktiviteter som gir glede, utvikling og mening i trygge fellesskap. Gatelaget som møtes til lunsj og trening på Alfheim to ganger i uka er et eksempel på dette. Et annet eksempel er FFF (Full Fart Fremover), fotballaget vårt som består av unge kvinner og menn med ulike funksjonsnedsettelser. Vi er stolt over at spillere fra A-laget, akademiet og kvinnelaget bidrar med gode hverdagsopplevelser for våre medborgere, og vi har store ambisjoner for dette arbeidet fremover.

Fotball for barn og unge er en sentral del av virksomheten i TIL. Med over 1000 barn og unge, 170 trenere og lagledere og flere tusen engasjerte foreldre og besteforeldre er TIL landsdelens største breddefotballklubb. I juni 2019 ble TIL kvalitetsklubb. Dette er en status som Norges Fotballforbund gir til klubber som har oppnådd en viss kvalitet innen områdene organisasjon, aktivitet, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Ny sportsplan og digital klubbhåndbok som ble utviklet i kvalitetsklubbarbeidet skal sikre en mer planmessig, forutsigbar og transparent drift for alle involverte i vår breddesatsing. Våren 2020 ble Lerøyhallen ferdigstilt med en etterlengtet treningsflate for klubbens barn og unge. Breddefotballens egen hall, er en milepæl i klubbens historie. I den pågående klubbutviklingen prioriterer vi arbeidet med å forebygge at barn og unge ekskluderes fra deltakelse på grunn av språk- og kulturbarrierer, utfordrende familieøkonomi eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hvordan står det så til med 100-åringen? Ganske bra vil vi si. Økonomistyringen de siste to årene har vært beinhard. Økonomisk gikk vi i pluss i 2019, og til tross for korona, håper vi å gå i økonomisk balanse også i 2020. Realiseringen av våre sportslige ambisjoner forutsetter en bærekraftig økonomi, og i så måte så knytter det seg noen utfordringer og bekymringer til klubbens fremtid. Økonomisk bærekraft samtidig med realiseringen av våre sportslige ambisjoner om opprykk til Eliteserien, er en vanskelig balansekunst. Et annet område som er krevende er forholdet mellom topp og bredde. En klubb med både topp og bredde skal forvalte sprikende interesser og ulike ambisjoner og målsettinger. Den videre organiseringen av klubben er en av de viktigste diskusjonene hundreåringen skal jobbe med fremover. Et tredje område som opptar hundreåringen er toppfotball for kvinner. Skal vi lykkes her må satsingen på kvinnefotball i TIL fortsatt gis høy prioritet i klubben, samtidig som samarbeidet mellom klubbene i byen og regionen må forsterkes.

En høyst aktiv hundreåring ser fremover mot nye år med stor aktivitet, hardt arbeid, sterkt fellesskap, ekstatiske opplevelser og heftige diskusjoner. Vi vet at noe blir vanskelig, men TIL er privilegert. Av alle idrettslag i Tromsø er det TIL som får mest oppmerksomhet. Engasjementet er stort i pressen, i sosiale mediene, rundt middagsbordet og på pauserommet. For å løse de utfordringene som ligger foran oss, trenger vi dette engasjementet.

Vi avslutter med å sende en varm jubileumshilsen og stor takk til alle med et bankende hjerte for TIL. Takk for timer og år som er lagt ned i frivillighetens ånd. Takk til spillere, trenere og det sportslige støtteapparatet. Likeså takk til supportere som følger laget i medgang og motgang. Takk også til frivillige vakter på hjemmekamper, foreldre i ulike roller og administrasjonen. Sist men ikke minst takker vi våre trofaste samarbeidspartnere og andre støttespillere. For oss handler dette om mer enn fotball. Det handler om å skape fellesskap, mening og tilhørighet for flest mulig med utgangspunkt i klubbens verdier Stolthet, Lagånd og Redelig Spill.