Fra sidelinja:

Høyres nye klær

Om en ikke visste bedre kunne Høyres nye programforslag godt vært Arbeiderpartiets programarbeid.

HØYRES LANDSMØTE: Finansminister Jan Tore Sanner, Statsminister Erna Solberg og oljeminister Tina Bru under Høyres landsmøte.   Foto: NTB Scanpix

meninger

Fullt av sosialdemokratiske løsninger som det visselig er. Her gås hele samfunnet igjennom, og det foreslås tiltak over hele det området som politikken har ansvar for. Dette bekrefter langt på vei at Høyre er nok et sosialdemokratisk parti som i tillegg er statsbærende og konkurrerer med Arbeiderpartiet om å være kjernen i enhver regjering.

Høyre prøver å flytte seg fra å være de rikes parti til å bli de flestes, eller alles, parti. Noen tilpasninger har man selvsagt gjort i programutkastet for å rette et skråblikk til en eventuell valgseier neste år.

Dissensen i utvalget som drøfter kontantstøtten viser at man fortsatt ønsker KrF i regjering sammen med seg selv. Man tar ikke stilling til hvorvidt man ønsker å avskaffe den, selv om det er et klart flertall i komiteen for nettopp det. Kontantstøtten er og blir en fiasko slik de fleste ser den. At programkomiteen i Høyre ligger unna dette viser bare at man tviholder på KrF i regjering.

Også Venstre får sitt gjennom miljøsaker som hydrogenstrategi og vindmøller til havs. Høyre vil ikke så mye annet, men holder bærekraft fremst og vil så gjerne la forurenseren betale for seg. Som lille Venstre.

Spaltist Herman Kristoffersen  Foto: Knut Jenssen

Det aller største skråblikket rettes mot Frp. Her øker man strafferammen til hele 50 år for eksempelvis terrorforbrytelser. Frp har tidligere gått inn for økning av strafferammene for alvorlige forbrytelser. Om de økte strafferammene bare kommer til å bli brukt til terror kan man bare spekulere over. Først skal det imidlertid forhandles med partiet og da kan det bli andre boller her og både pedofile og mordere kan finne seg selv sittende inne resten av livet.

Aller tydeligst og isolerende er kapitlet om innvandring til Norge. Her velger man en tydelig innstramning og viser vilje til å nærme seg Frp. Ingen viktig dissens i utvalget må derfor ses som en ekstra tydelig invitasjon til Siv Jensens parti. Selvsagt skal det forhandles her også, men det fins ikke tvil, viljen i Høyre er så absolutt der.

Nå har koronaviruset sørget for at innvandringen til landet er på et lavmål. Dette vil fortsette også etter at den umiddelbare faren er over, ifølge Høyres komité. Tipper at Siv Jensen leser dette utkastet nøye før forhandlingene tar til utpå nyåret 2021.

Den eneste muligheten Høyre har for å vinne valget 2021 er å samle troppene. Derfor kommer de til å invitere inn også Senterpartiet til disse forhandlingene. Om Sp stiller opp er det ingen som vet. Det eneste vi vet om politikere derfra er at de handler hester med hvem som helst bare prisen er rett.

Om Erna Solberg greier å skape samling om såkalte borgerlige verdier også denne gang, vil det være bortimot norgesrekord å vinne det tredje valget på rad.

En kan si mye om strategene i Høyre, men dyktige er de. Nå har de klint seg så tett opp til Arbeiderpartiet at få ser forskjellene, samtidig som de rekker ut en hånd til alle sine samarbeidspartnere som de inderlig håper skal holde seg over sperregrensen i valg. Sperregrensen er faktisk den største trusselen mot Solberg-regjeringen slik det nå ser ut.

Vi vet at velgerne i Oslo kan stemme taktisk for å holde samarbeidspartnere over 4 prosenten. Det gjaldt Venstre i siste valg, og nå har velgerne deres også fått KrF å ta hensyn til.

Det verste av alt, og som tydeliggjør denne nye retningen til Høyre og flørten mot Frp, er at regjeringen kun skal ta imot 50 flyktninger fra Moria-leiren i Hellas om de kvalifiserer seg til opphold her nord. Norske kommuner har for tiden sagt seg villige til å mangedoble dette. Oslo, Bergen og et stort antall kommuner vil stille opp for de nødlidende i denne utbrente leiren og ta imot et stort antall flyktninger til Frps dirrende misnøye.

Dette lammer nå et KrF som ikke lenger kan svare godt for seg. Hva gjør Stortinget og Arbeiderpartiet med dette?

I Arbeiderpartiet må det nå satses på å være noe annet enn det Høyre har fått til. Vil dette tvinge partiet inn i en venstresving (SV) eller vil man legge seg nærmere SP? Vil man greie å holde seg borte fra den umenneskelige innvandringspolitikken til Høyre/Frp? Eller vil man sitte stille på Stortinget og bare se på?

Høyres Jan P. Syse sa en gang for lenge siden at Arbeiderpartiet hadde stjålet klærne til høyrefolk da de var ute og badet. Syse mente Arbeiderpartiet den gang hadde stjålet politikken deres. Det kan lett skje igjen.

Alle vi her ute vet at det aldri blir noe samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet før eventuelt Dovre faller, men størstedelen av programforslaget til Høyre kunne like godt vært deres politikk. De er, og har vært, drømmemotstandere fra starten av og leker heller katt og mus med hverandre enn å innse at de har mer til felles enn noen andre partier i nasjonalforsamlingen.

Velgerne har oppdaget dette for lenge siden og flytter nå bare mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg ettersom den ene eller den andre har dagen.